Toroslu Kitaplığı

     geçmişten günümüze gelen birikim...

kitaplarımızın tedariğini için

www.tdk.com.tr/Toroslu-Kitapligi

 

Dil Kitapları

Felsefe Kitapları

İnceleme Kitapları

Şiir Kitapları

İlköğretim Kitapları

Yaratıcı Okuma Dizisi

Üniversite Kitapları

Üç Nokta Dergisi Kitapları

Hobi-Spor Kitapları

Aile Sağlığı Kitapları

Yeni Hazırlanlar

Kitaplarımız

 

kitabınızı yayınlayalım

Kişisel Yayıncılık için...

 

İstanbul-Cağaloğlu

e-Posta:

admin@toroslu.com.tr

Tel:

 (0212) 527 52  96

Fiyat Listesi

 

 

 

 

     Her Yönüyle YAHYA KEMAL

     Sermet Sami UYSAL  -  Toroslu Kitaplığı

 

 

Arka Kapak Yazısı

Yahya Kemal, yalnızca XX. yüzyılın başlarında, Türk şiirinin “dil”ini bularak ona özlediği “ses”i kazandıran, böylece de çağdaş Türk şiirini başlatan şâir değil; aynı zamanda, çok değişik konularda, derin gözlemlere ve son derece zengin bilgi birikimine dayanan görüşleri olan büyük bir düşünce adamı’dır da... Üstelik “Kendi Gök Kubbemiz” sahibinin düşünceleri, geçen zamanla hiç eskimeden, hatta daha da değer kazanarak günümüzde de güncelliğini sürdürmektedir...

Sermet Sami Uysal, Şâirimiz Yahya Kemal’le üç yıl boyunca (1955-1958) Park Otel’deki sohbetlerinden başka, Yahya Kemal’den söz eden hemen bütün kitap ve makaleleri inceleyerek, birinci elden tanıklarla görüşüp onlardan Şâirler ilgili “canlı anılar” derleyerek, Şâirin “hiç bilinmeyen”, “az bilinen”, ve “yanlış bilinen” 41 önemli yönünü, 41 yıl süren yoğun ve yorucu çalışmalar sonunda, “Her Yönüyle Yahya Kemal” adlı bu 2 ciltlik kitabında gözler önüne sermektedir.

Özgün bilgi, belge, yorum ve fotoğrafların yer aldığı “Her Yönüyle Yahya Kemal”, Türk şiirseverlere ile Yahya Kemal-severlere yayınevimizin eşsiz bir armağanıdır.
Başa dön

İçindekiler

ÖNSÖZ

1.      Bölüm: YAHYA KEMAL VE YILLAR

1. 1884-1902 Üsküp Dönemi

2. Nisan 1902-Temmuz 1903: İstanbul’da 16 ay

3. 1903- 1912: Yahya Kemal Paris’te

4. 1912- 1926: İstanbul’a döndükten sonra

5. 1926-1932: Elçilikler dönemi:

I-Polonya orta elçiliği: Nisan 1926-14 Mart 1929

II-İspanya orta-elçiliği: 14 Mart 1929-25 Nisan 1932 

III-İspanya-Pakistan elçilikleri arasındaki “diplomatlık dışı” dönem: 26 Nisan 1932-7 Ocak 1948

IV-Pakistan büyükelçiliği: 8 Ocak 1948-2 Aralık 1948 

6. 1948-1958: Hastalıklar dönemi

7. Yahya Kemal Beyatlı’nın soyağacı

2.      Bölüm: YAHYA KEMAL VE MUSTAFA KEMAL İLİŞKİLERİ

Gönülleri arasında kurulan muhabbet köprüsü!...

Kurtuluş Savaşı’nı desteklemek gerçekten de yürek ister!...

Yahya Kemal’in Mustafa Kemal’i

Yahya Kemal’le Mustafa Kemal’in karşılaşmaları

Bursa’daki ilk karşılaşmaları ve o geceki olay!...

Devrimler!... Devrimler!... Devrimler!... Ve aradaki düşünce ayrılıkları!...

Gâzi, Yahya Kemal’i Ankara’ya götürüyor!...

Kutsal bir emanet gibi saklanan makaleler!...

Bir Çankaya gecesinde yeniden açılan din konusu

Millî Mücadele Kahramanı için Yahya Kemal’in bir önerisi

Yahya Kemal, Mustafa Kemal’in Şişli’deki evinin Belediye’ce alınıp müze yapılması ve kapısına bir “kitabe” konulması için de büyük çaba gösterir!...

Yahya Kemal’e verilen görevler:

Lozan basın danışmanlığı

Urfa meb’usluğu

“Türkiye-Suriye tashih-i hudut heyeti”ndeki görevi

Polonya, İspanya elçilikleri ve Yahya Kemal’e verilen bu görevleri çekemeyenler!...

Yahya Kemal niçin hiç askerlik yapmadı?

Yahya Kemal Ankara’ya gidemezdi ki!...

Devrimler karşısında Yahya Kemal!...

Hilafetin Kaldırılması

Şeriye ve Evkaf Vekâleti’nin kaldırılması

Tekke ve zaviyelerin kaldırılması

Mustafa Kemal’in, Yahya Kemal’in “bizim öz musikimiz” dediği “alaturka”yı yasaklaması, Şâir’in yüreğini sızlatır!

Elçilikleri döneminde harf ve dil devrimi:

Polonya elçiliği ve harf devrimi

Harf devrimi öncüleri

Mustafa Kemal ve harf devrimi

“Yeni yazı”ya karşı olanlar!...

Yahya Kemal’e göre...

Dil devrimine gelince!...

Yahya Kemal’in bu konudaki düşünceleri

İspanya elçiliği, harf ve dil devrimi

Yahya Kemal’in Madrit elçiliğinden ayrılışı ve bu “ayrılış”ı hazırlayan sebepler

Elçilikle ilgili olanlar

Tevfik Rüştü faktörü

Ah Bayan Livinof, ah!...

Mustafa Kemal’le tarih görüşleri de farklıdır!...

İsmail Müştak faktörü!...

Ve Atatürk düşünür ki!...

Paris’teki “kaçak elçi” Yahya Kemal’le ilgili çeşitli söylentiler ve Dil Kurultayı!...

Atatürk’e ve İnönü’ye göre “psikasteni” bahane!...

Yahya Kemal, yine de Türk Dil Kurultayı’na çağırılıyor!...

Yahya Kemal yurda dönüyor!...

Çankaya’da Yahya Kemal, Mustafa Kemal karşılaşması!...

Çankaya gecesindeki Yahya Kemal...

Tarih kültürünün Şâir’in başına açtığı “olay”!...

Yeniden milletvekilliği!...

Ve çıkan sonuç!...

3. Bölüm: YAHYA KEMAL VE MİLLİ MÜCADELE

Millî Mücadele ve Yahya Kemal

Yahya Kemal’in Millî Mücadele’ye katkıları

Millî Mücadele yıllarında Mustafa Kemal’in en sevdiği Yahya Kemal şiiri!...

Ve yalnız yazılarıyla değil!...

Hamdullah Suphi’yi Ankara’ya gitmeye teşvik eder!...

Nesirle “destan” yazan Şâir!...

Millî Mücadele’nin kazanılışındaki “sır” ve Yahya Kemal’in bu sırrı sezişi!... 

Mustafa Kemal’e bağlanış sebebi

Neden o zaman Millî Mücadele’yi şiirle destanlaştırmadı?

Yahya Kemal’e, bu konuda başka haksız hücumlar!...

Ve Yahya Kemal’in bu konudaki son sözleri!...

YAHYA KEMAL VE MİLLİYETÇİLİK ANLAYIŞI

Çağdaş milliyetçilik anlayışı

XX. yüzyıl başındaki akımlar

Yahya Kemal’de milliyetçilik duygularının filizlenişi!...

Milliyetçilik anlayışındaki hidayet meşalesi

Bilinçli milliyetçilik neye dayanır?

Ve çıkan ibret verici sonuç!...

YAHYA KEMAL VE TARİH ANLAYIŞI

I-Yahya Kemal’e göre tarih

II-Yahya Kemal’in tarihe düşkünlüğünün sebebi

III-Yahya Kemal’e göre tarih nasıl öğrenilir!...

YAHYA KEMAL VE TÜRKİYE TÜRKLERİ’NİN TARİHİ

XX. yüzyıl başındaki Türkiye Türklüğü

Bilinçli milliyetçiliği ve tarihimiz

Yahya Kemal ve Ziya Gökalp arasında, bu konudaki Düşünce ayrılıkları 282

Tarihle ilgili şiir anlayışı

Tarihin rolü

YAHYA KEMAL VE ŞİİRLERİNDEKİ TÜRK TARİHİ

Şiirlerinde, büyük hayranlık duyduğu Fâtih’in de Kânûnî’nin de adları geçmez!...

II. Selim için dikilen şiirden anıt!...

Lâle Devri âlemlerine geçiş!...

Dönemlere bağlanmayan şiirler

Ve imparatorluğun sonuna doğru

YAHYA KEMAL VE VATAN ANLAYIŞI

Gerçek değerini Yahya Kemal’de kazanan vatan!...

4.      Bölüm: YAHYA KEMAL VE DOSTLARI

Sohbetler yıldızı Yahya Kemal

Şekip Esat’ın konağı ve Yakup Kadri ile dostluk

Ziya Gökalp de dostları arasına katılır

Ada’da edinilen dostlar ve kurulan dostluklar

Öğrencilerine gelince

Dostları arasında kimler yoktur ki!...

YAHYA KEMAL VE HAYRANLARINDAN MEKTUPLAR

Yahya Kemal’i “Tanrı Şâir” olarak görenler!...

Genç şâirler adına Halit Fahri’nin söyledikleri

Fazıl Ahmet’in “ölçüsüz” sevgisi!...

Faruk Nâfiz’e gelince... 329

Ve Ekrem Reşit Bey

Ve de M. Faruk Gürtunca’nın “Tanrı Şâir”i Yahya Kemal!..

YAHYA KEMAL VE DÜŞMANLARI

Yüksek doruklar yıldırımları çeker!..

Şiirlerini anlamayanlar!...

Yahya Kemal’in “şâirliğini” çekemeyenler ve ününü kıskanan “sözde şâirler”!...

Aşırı solcular ve komünistler!...

Şiiri, başka türlü anlayanlar!...

Eski dostlar bile düşman oluyor!...

Yahya Kemal’in “kara liste”ye aldıkları!...

Falih Rıfkı’ya gelince!...

Halit Fahri’nin başına gelenler!...

Ahmet Hâşim’e gelince!...

Röportajdan korkan Şâir!...

Yayınlanan “mülâkatlar”a gelince!...

Eski bir şiirini “temcit pilavı” gibi önüne sürenler!...

İsmet Paşa ile dargınlığının sebepleri ve “maşa” Nurullah Ataç!...

Bir nükte, bir hiciv uğruna!...

YAHYA KEMAL VE KALEMİNDEN HOŞLANMADIĞI KİMSELER

Halide Edip

Yahya Kemal’e göre Refik Halid!...

Ali Kemal

Ahmet Rıza ve Yusuf Akçura

Yine Ahmet Rıza!...

Şekip Bey’e gelince!...

Câvit Bey

Abdülhalim Memduh

Siyâsî Hikâyeler’de bile!...

Ve çıkan sonuç!...

YAHYA KEMAL VE YERLİ KOMÜNİSTLER!...

Bayan Litvinof’a “komünistliği” ile yaranmaya çalışan “Hariciye Vekili”!...

Yahya Kemal de gençliğinde bir ara!...

Yahya Kemal, eski öğrencisi Nazım Hikmet’i şâir olarak niye sevmez?!...

Yahya Kemal, komünizmle niye ters düşer?...

Solcular ve Yahya Kemal’in şiirleri!...

Yahya Kemal’in “komünistleri”!...

Ve bir örnek daha!...

Yahya Kemal’in “komünist” dediği şâirlere sitemi!...

 

5.      Bölüm: YAHYA KEMAL VE ÖZEL HAYATI

Yahya Kemal ve büyükannesiyle teyzeleri

Yahya Kemal ve babası

Yahya Kemal ve kardeşi Reşat Beyatlı

Yahya Kemal ve Cennet’i de Cehennem’i de üstüste yaşadığı Üsküp

YAHYA KEMAL VE ÖZELLİKLERİ

I-

Yahya Kemal ve “edebî” kıskançlık    

Şâir, şâiri çekebilir mi?    

Yahya Kemal ve kendini beğenmişliği    

Mahir İz’in anlattıkları    

Yusuf Ziya Ortaç’a gelince

Halit Fahri’yle bile!...

Nurullah Ataç’a gelince!...

Refik Erduran’ın anlattıkları!... 

Yahya Kemal ve bencilliği!... 

Övülmeyi sevip de övmeyi sevmeyen şâir!... 

Alınganlığı!... 

Çıkan sonuç 

II-

Başka özellikleri

Yahya Kemal ve yardımseverlik

Yahya Kemal ve Türk askeri

Yahya Kemal ve gericilik

Yahya Kemal ve gerçekçilik

Yahya Kemal’in, Sultan Reşat’ın bir şiirini “tahmis”iyle ilgili çeşitli söylentiler

Yahya Kemal ve şiir okuyuşu

Yahya Kemal ve bilgi birikimi

Yahya Kemal ve Paris’in kendisine kazandırdıkları

Yahya Kemal ve sürpriz ziyaretçiler

Yahya Kemal ve yemek

Gözde  lokantaları

Sigaraya gelince!...

Yahya Kemal ve içki!...

Yahya Kemal ve giyim kuşam

Yahya Kemal ve para sıkıntısı

YAHYA KEMAL VE SOHBETLERİ

I- Yakın dostlarının Yahya Kemal’in sohbetleriyle ilgili sözleri

II- Ve başkalarının anlattıkları

YAHYA KEMAL VE ÇAĞDAŞLIK

Yahya Kemal ve turizm

Yahya Kemal ve şehircilik

Yahya Kemal ve Türk kültür değerleri

Yahya Kemal’de mimarlıkla islâmlık, aynı millî çatı altında birleşir!...

Yahya Kemal ve mimarinin önemi

Yahya Kemal ve çarpık kentleşme

Yahya Kemal ve Anadolu uygarlıkları: Anadolu uygarlıklarıyla övünmeliyiz!...

Yahya Kemal ve tiyatro 512

Yahya Kemal’e göre, XX. yüzyıl başında çok kötü olan Sahne dilimiz, nasıl “millî tiyatro dili”ne dönüşebilir?

Yahya Kemal’e göre tiyatromuz bakımından Antoine’ın önemi

Yahya Kemal, Dâr-ül Bedâi’de öğretmenlik ve edebî kurulda başkanlık yaptı mı?

Uçan dairelere bile ilgi duyan Şâir!...

YAHYA KEMAL VE FOLKLORUMUZ

I- Folklorumuz, millî kültürümüzün bir parçasıdır!...

II- Yahya Kemal ve yöresel şenliklerimiz

III- Yahya Kemal ve halk edebiyatı

IV- Yahya Kemal ve geleneksel sporlarımızdan güreş!...

     Güreş de cirit gibi câzibesini yitiriyor!...

6.      Bölüm: YAHYA KEMAL VE SEVGİLİLERİ

Yahya Kemal’in ilk aşkı ve hazin sonu

Ve “Cânân”lar!...

Bu saygıdeğer “cânân”, bir Cumhurbaşkanı eşinin teyzesidir!...

Bir “Cânân” yüzünden kıskançlık krizi tutunca!...

Rivayet muhtelif!...

Sisler gerisindeki güzel hanımlar!...

Fatma Devrim’e gelince!...

Bir anlığına Yahya Kemal’in aklını başından alan genç kız!..

Dillere destan bir güzel daha!...

Yahya Kemal’in kısa bir süre aklını başından alan kadın!..

Bu sefer de bir beyaz Rus prensesi!...

Yahya Kemal-Celile Hanım macerası!...

Yahya Kemal’le Celile Hanım, ilk nerede karşılaşırlar?

Ders verecek hoca artık bulunmuştur!...

Ateş bacayı sarınca!...

Nazım’ın kıskançlığı!...

Nikâha doğru

Nazım hastalanıyor!...

Cânân yüzünden kıskançlık krizi tutunca!...

Aynı olayın başka versiyonu

Ve Melek Celâl, “Cânân”ı açıklıyor!...

Evlilikten soğuyuş!...

Celile Hanım’la evlenmiyişle ilgili söylentiler!...

Yahya Kemal’in, Celile Hanım’dan sonraki plâtonik aşkı!...

Yahya Kemal’den sonra Celile Hanım

Celile Hanım, Yahya Kemal’le daha sonra hiç karşılaştı mı?

İlk “teşebbüs” sonuç vermez!...

Yıllar sonra ilk karşılaşma!...

Yahya Kemal’le Celile Hanım’ı karşılaştırmak için son girişim!..

Yahya Kemal’in hoşlanabileceği kadın!...

Ve hoşlandığı kadında aradığı ilk özellik!...

Yahya Kemal ve evlilik!...

başa dön

   

Önsöz

-1-

Yahya Kemal, yalnızca XX. yüzyılın başlarında, Türk şiirinin “dil”ini bularak ona özlediği “ses”i kazandıran, böylecede çağdaş Türk şiirini başlatan şair değil; aynı zamanda, çok değişik konularda, derin gözlemlere ve son derece zengin bilgi birikimine dayanan görüşleri olan büyük bir düşünce adamı’dır da...* Üstelik “Kendi Gök Kubbemiz” sahibinin düşünceleri, geçen zamanla hiç eskimeden, hatta daha da değer kazanarak günümüzde de güncelliğini sürdürmektedir...**

Yahya Kemal, çeşitli konulardaki düşüncelerini, çoğu zaman dostlarıyla yaptığı sohbetler sırasında geliştirip olgunlaştırdığından; “sohbetler”i de, yazıları/şiirleri kadar değişik konulardaki zengin görüşlerini yansıtır...***

-II-

“Şiire Adanmış Bir Yaşam: YAHYA KEMAL BEYATLI” adlı eserimizin “Sunuş”unda da belirttiğimiz gibi; daha 1958’de, “Yahya Kemal’le Sohbetler”i hazırlarken, “Hayal Şehir” şâirinin, tadına doyum olmayan, o çok renkli, çok canlı ve çok zengin içerikli “sohbetler”ini, değindiği konulara göre, söz gelişi: Yahya Kemal ve Mustafa Kemal İlişkileri/Yahya Kemal ve Millî Mücadele/Yahya Kemal ve Şiirlerinin Hikâyeleri/Yahya Kemal ve Manzum Nükteleri/Yahya Kemal ve Sevgilileri/Yahya Kemal ve Ünlü Şâirlerimizin Şiirlerinde Bulduğu Aksayan Yönler/Yahya Kemal ve Özel Hayatı/Yahya Kemal ve Din/ ve en son olarak da/Yahya Kemal ve Hakkındaki Yazar Yanlışları gibi başlıklar altında toplayarak; ayrıca da herbirini, aynı konuda Yahya Kemal’in ve diğer yazarların/şâirlerin yazdıklarıyla da zenginleştirerek, bağımsız “konu bütünlüğü” içinde vermeyi düşünmüş; hatta bu yolda ön çalışmalara başlamıştık...

Fakat Yahya Kemal’le, 1955’te Park Otel’deki odasında başlayan ve 1958’de son nefesini verdiği Cerrahpaşa Hastahanesi’ndeki odasına kadar süren sohbetlerimizden bir bölümü, 1958 yılında Cumhuriyet ve Vatan gazetelerinde çıkınca; Abdülhak Şinasi Hisar, Hamdullah Suphi Tanrıöver, Nihat Reşat Belger, Fuat Bayramoğlu ve Kadri Yörükoğlu gibi Yahya Kemal’i daha gençlik yıllarından tanıyan ve onun sohbetlerinin lezzetini bol bol tatmış olan yakın dostları; aman, demişlerdi, sohbetleri kitaplaştırırken sakın konularına göre bölümlemeye kalkma, sohbetlerdeki bu canlılık, bu renklilik kaybolur... Onu daha ileriki yıllarda, üstelik aynı konularda yazılmış başka yazılarla da zenginleştirerek yine yapabilirsin!... Şimdilik “sohbetler”i olduğu gibi  yayımla!...

Bize de böylesi daha uygun göründüğünden “Yahya Kemal’le Sohbetler”, Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın Kitap Kitabevi’nce, 1959’da ilk eser olarak yayımlanmış; daha sonra da 1972’de İnkılâp ve Aka Kitabevi’nce “İşte Gerçek YAHYA KEMAL” adıyla genişletilmiş ikinci baskısı yapılmıştı...

-III-

Yine de “sohbetler”i, değindiği konulara göre bölümlemek düşüncesi, daha o zamanlardan kafamızın içine iyice yerleşmişti... Fakat çalışmaya başlayınca da, böyle bir düşünceyi gerçekleştirmenin ne kadar güç olduğunu hemen anlamıştık!... Çünkü ele aldığımız her konuyla ilgili, Nihat Sami’nin himmetiyle birbiri ardınca yayımlanan ve hep elimizin altında bulunan Yahya Kemal’in 4’ü şiir, 8’i nesir olmak üzere 12 kitapta toplanan eserlerinden başka; “Kendi Gök Kubbemiz” şâiriyle ilgili olarak basılan ve sayıları hayli kabarık olan bellibaşlı bütün eserleri/incelemeleri/makaleleri/tezleri ve söyleşileri de ayrı ayrı bulup “değerlendirmek” gerekiyordu... Fakat kimi zaman, aynı konuda yazılan yazılar arasında da büyük çelişkiler, yanlışlar bulunduğundan (nitekim bunlardan bir bölümü “Yahya Kemal ve Hakkındaki Yazar Yanlışları” bölümünde açıklanacaktır); onları bir bir ayıklayarak “doğru”yu yakalamak ve ayrıca da bunları Yahya Kemal’in “yazdıkları/söyledikleri’yle de karşılaştırmak, her türlü tahminin üstünde zaman alıyordu!... –Üstelik kimi zaman, Yahya Kemal’in yazdıkları/söyledikleri arasında da, belki de “zaman aşımı”ndan dolayı, “çelişkiler bulunabiliyordu!... Tıpkı, Üsküp’ten İstanbul’a gelince, doğruca Abdurrahman Paşa’nın konağına gittiği/Eniştesi Tevfik Bey’le Sirkeci’de bir otelde kaldığı ya da 1922’de Sofya’ya tedavi için gittiği/gizli bir görevle gönderildiği örneklerinde olduğu gibi!...

Ayrıca da “Hayal Şehir” şâirinin hayatta bulunan en yakın dostlarıyla da ele alınan konularla ilgili olarak uzun uzun görüşmeler yapmak gereğini duyduk. Fakat kimi zaman onlar da, aynı konularda çok değişik şeyler anlatıyorlardı!... –Tıpkı Yahya Kemal’i İspanya Elçiliği’nden “ayrılış” olayında olduğu gibi!... –Bu yüzden de “gerçeği” yakalamak, “doğru”yu bulabilmek için, kimi zaman çok uzun araştırmalar/incelemeler ve karşılaştırmalar yapmak zorunda kaldık...

Bu yüzden de, hakkında en çok yazı yazılmış şâirlerimizin başında gelen Yahya Kemal’le ilgili önem taşıyan her şeyi; sabırlı bir dikkatle okumak –ve içlerindeki, değil “Hayal Şehir” şâriyle ilgili çalakalem yazı yazanların -çünkü her eli kalem tutan, Yahya Kemal’le ilgili en az bir yazı yazmakla kendini yükümlü saymıştır.-; üniversite hocalarının ve üstelik Şâir’in yakın dostu olan ünlü yazarların yapmış oldukları büyük yanlışları bir bir ayıklamak (her ne hikmetse bu kimselerden çoğu Yahya Kemal’i İstanbul’da, Vefa Lisesi’nde; Paris’te de Paris Üniversitesi’nde okutmayı kafalarına koymuşlardır!... Tanışmış olduğumuz güvenilir dostlarıyla ve ayrıca da Yahya Kemal’in yasal vârislerinden Adile Güreralp’le konuşarak “Kendi Gök Kubbemiz” şâirinin çeşitli yönlerine ışık tutabilecek anıları derlemek; bütün bunları, Yahya Kemal’le yapmış olduğumuz “sohbetler”de anlattıklarıyla karşılaştırdıktan sonra “değerlendirmek”; ayrıca da bu eserin başına şâirimizin hayatını zaman sırasına göre özetleyen “Yahya Kemal ve Yıllar” olan başka, aynı konudaki ikinci kitabın başında yer alacak olan ve hazırlanması son derece yoğun emek isteyen “Yahya Kemal ve Yıllara Göre Şiirleri” başlıklı, şiirlerinin ilk yayın yerleriyle yıllarını içeren bir incelemenin de eklenmesi; 1958’de başlanmış olan ve Şâir’imizin çok değişik 41 yönünü inceleyen “Her Yönüyle YAHYA KEMAL”in ancak 41 yıl sonra; “Kendi Gök Kubbemiz” şâirinin de aramızdan ayrılışının 41. yılına rastlayan 1999 sonunda tamamlanabilmesine yol açtı... (Ayrıca da yazılmış olan bu 41 bağımsız bölümün, bir kez daha ayrı ayrı yeni baştan gözden geçirilmesi ve bu arada değerli dostumuz Avukat-Yazar Kemâleddin Nomer tarafından bize iletilen ayrıca da “Yahya Kemal ve Musiki bölümünde yer alan yeni belgelerin değerlendirilmesi de yine bir iki yıla yakın bir zamanımızı aldı... Bütün bunlardan başka, Yahya Kemal’in en güzel aşk şiirlerini yazdığı Emel Korutürk Hanımefendi’nin teyzesi Melek Keçeci Hanımefendi ile ilgili bilgilerin ve bu müstesna hanımefendinin nefis bir fotoğrafının, yeğenleri Zeynep Hanım ve eşi Doğan Tekeli tarafından sağlanarak bize iletilmesi de, bu son iki yıla yakın çalışmamıza fazlasıyla değdi... Hepsine de candan teşekkürler...)

Ve bunca yoğun bir çalışmadan sonra “Her Yönüyle Yahya Kemal”, “Kendi Gök Kubbemiz” şâirinin doğumunun 120. yılı olan 2004’te, Toroslu Kitaplığı’nca gün ışığına çıkarıldı.

-IV-

Bu kitapta da; tıpkı “Kendi Gök Kubbemiz” şâirinin “hayatı-sanatı-eserleri”ni inceleyen “Şiire Adanmış Bir Yaşam: YAHYA KEMAL BEYATLI”* adlı eserimizde olduğu gibi, sayfaları dipnotlarıyla doldurmamak için; sondaki “Kaynakça” bölümünde de değinildiği üzere, yararlanılan kaynak niteliğindeki eserlere sıra numarası verilmiş; kısa alıntılarsa metin içinde belirtilmiştir.

Sermet Sami UYSAL


 

* Nitekim Yahya Kemal’in düşünce adamlığı konusunda Prof. Dr. Nihat Reşat Belger: “Lâyemut (ölümsüz) Yahya Kemal, yalnız çok büyük bir şâir değildi. O, pek ince sezişli, müstesna yüksek zekâlı, geniş kültürlü bir mütefekkirdi de.” (Yeni Sabah/20 Kasım 1958); Sadi Irmak: “Bence kültür adamı ve öğretici Yahya Kemal, şâir Yahya Kemal kadar, belki ondan da önemlidir... Yahya Kemal Türk ve batı edebiyat ve tarihini en iyi bilen Türk’tü diyebiliriz.” (Yeni Sabah/21 Kasım 1958);

Haldun Taner: “Yahya Kemal şâirliğinden, herşeyden önce Türk tarihine, medeniyetine kalbi ile batı anlayışına da şuuru ile sıkı sıkıya bağlı, bu dünya ile o dünya arasında sağlam köprü kurabilmiş sentez sahibi bir fikir adamımızdı... Fikir ve sanat dünyamızdaki özelliği de bence asıl buradan gelmektedir.” (Tercüman/2 Kasım 1958);

Cahit Okurer de: “Yahya Kemal ve eserlerini incelediğimiz zaman, bir fikir adamı olarak yolumuzu daha da aydınlanmış buluyoruz.” (Türk Dili/1 Mart 1959) demektedir.

** Nitekim Kültür Dünyası’nda: “Yahya Kemal aynı zamanda fikirleri büyük bir isabet kaydeden büyük ve önde gelen bir mütefekkirimizdir.” denildikten sonra: “Edebiyat, san’at, kültür değerlerimiz, millî hayatımız hakkındaki görüşleri hiç eskimemiştir, hâlâ ihtiyaç duyulur, hâlâ sıcaktır.” (Kasım 1997) yargısına varılmaktadır.

*** Faruk Nafiz’in: “O sanatta olduğu gibi, sohbette de yeni bir mektep kurmuş ve derslerinden istifade etmesini bilen şâirler yetiştirmiş, bu suretle bütün memlekete sirayet imkânı bulmuş bir üstatlar üstadıdır.”  (Salon/1 Aralık 1949) diye belirttiği “Kendi Gök Kubbemiz” şâirinin sohbetleri konusunda, “Yahya Kemal ve Sohbetleri” bölümüne bakılabilir.

* Bu eser, 1958’de çalışmaya başlarken “Her Yönüyle YAHYA KEMAL”e Birinci Bölüm olarak düşünülmüş; fakat eldeki malzemenin bolluğundan/zenginliğinden dolayı, 40 yıla yayılan bir çalışmadan sonra ancak 1998’de tamamlanabilince; 700 daktilo sayfasını tutması üzerine; “Kendi Gök Kubbemiz” şâirinin aramızdan ayrılışının da 40. yılına rastlayan 1 Kasım 1998’de, üyesi olduğumuz “Yahya Kemal’i Sevenler Derneği”nce, “Şiire Adanmış Bir Yaşam: YAHYA KEMAL BEYATLI” adıyla yayımlanması daha uygun görülmüştür. Elden geldiğince titiz bir çalışmayla hazırlanan her iki eserde de, gözden kaçan bazı şeyler olmuşsa, bu konularda bilgi ve belge sahibi olan aziz okuyucuların yazarı uyarmaları, daha sonraki baskılar için yararlı olacağından, kendilerinin zahmetine teşekkürü şimdiden borç biliriz...

Başa dön

Teknik Bilgiler:

Sayfa: yaklaşık 600 sayfa

Boyut: 14 x 23 cm2

ISBN: 975-6342-13-7

Kağıt: 80 gr. Lüks enzo kitap kağıdı

Cilt: Amerikan Cilt


   

Önerilen Satış Fiyatı?

Kitabın Önerilen Satış Fiyatı 15  TL'dir.

Başa dön

     Tel: +90-212-527 52 96          Faks: +90-212-527 52 97    e-Posta: admin@toroslu.com.tr      Son Güncelleme:  03 Aralık 2019, Salı  
     Copyright © 2003-2019  [Toroslu Kitaplığı]. Tescilli markadır. Tüm haklar saklıdır.