Toroslu Kitaplığı

     geçmişten günümüze gelen birikim...

kitaplarımızın tedariğini için

www.tdk.com.tr/Toroslu-Kitapligi

 

Dil Kitapları

Felsefe Kitapları

İnceleme Kitapları

Şiir Kitapları

İlköğretim Kitapları

Yaratıcı Okuma Dizisi

Üniversite Kitapları

Üç Nokta Dergisi Kitapları

Hobi-Spor Kitapları

Aile Sağlığı Kitapları

Yeni Hazırlanlar

Kitaplarımız

 

kitabınızı yayınlayalım

Kişisel Yayıncılık için...

 

İstanbul-Cağaloğlu

e-Posta:

admin@toroslu.com.tr

Tel:

 (0212) 527 52  96

Fiyat Listesi

 

 

 

 

     Tapınakçılar: Tarih ve Spekülasyon

     Göktü Halis -  Toroslu Kitaplığı

 

 

Arka Kapak Yazısı

(...) Tapınak Şövalyeleri, Haçlı Seferleri Tarihi içinde “kısmi bir bölümdür”. (...) Kitabın ana konusu, “Haçlı Seferleri” değildir. Ancak Tapınak Şövalyeleri’nin daha iyi anlaşılabilmesi, konuyla ilgili olarak yapılan çoğu yüzeysel ve ideolojik yorumun deşifre edilebilmesi açısından Haçlı Seferleri’ne değinmenin kaçınılmaz olduğu noktalar vardır. Tarikatın özellikle Haçlı Seferleri’nin gidişatında oynadıkları rollerin, neredeyse papa ve krallar düzeyine çıktığı zamanların yoğunluğu düşünüldüğünde bu kaçınılmazlık kendini iyiden iyiye hissettirir. Nitekim, Haçlı Seferleri tarihsel bir konu olarak Tapınak Şövalyeleri’nden ayrı ve çok daha geniş bir inceleme alanına sahip olsa da, tam tersi bir saptamanın geçerliliği yok gibidir. “Tarikatın Tarihi” ancak, Haçlı Seferleri tarihinin kavram ve sorunlarıyla sağlıklı ilişki kurulabildiği taktirde anlaşılabilirdir. Bir diğer deyişle Tapınak Şövalyeleri, sıkı sıkıya Haçlı Seferleri Tarihi ile bağlıdır...

Başa dön

İçindekiler

Önsöz         IX

1. Bölüm: HAÇLI SEFERLERİ MANTIĞI

a.     Tanrı Adına Öldürmek Yolunda

b.    Allah Adına Savaşmayı Öğrenmek

c.     Doğu’nun Zenginliğine Ulaşmak Hayali

d.    Hristiyan Hacı’lara Destek Olmak

e.     Doğu Kilisesi’ni Kurtarmak İçin

f.      Urbanus’un Büyülü Sözleri

2. Bölüm: 1. HAÇLI SEFERİ

a.     Acılarla Arınan Ruhlar Adına

b.    İlk Katılımcılar

c.     Bizans’ın Tutumu

d.    Anadolu’da Yaşananlar

e.     İlk Hükümdarlık ve Antakya Kuşatması

f.      Kudüs’ün Alınması Yolunda

g.     Bohemond’un Kurtarılması Hayali

h.     Godefroi’nin Ölümü

i.       Din Kardeşlerince Aşağılanmak

j.       Antakya ve Urfa’nın Akıbeti

k.     Müslüman Saldırıları Başlıyor

3. Bölüm: KUTSAL SAVAŞÇILAR TARİKATI

a.     Kutsal Topraklardaki Tehlike

b.    Tarikat Kuruluyor

c.     Spekülasyonların Kökenine Yolculuk

d.    Tapınak ve Gotik Mimari

e.     Kilise Tarafından Onaylanmak

f.      Tüzüğün Kabulü ve Resmiyet

g.     Bernard’dan: “Yeni Şövalyeliğe Övgü”

4. Bölüm: TAPINAKÇILAR BÜYÜYOR

a.     Maddi Zenginlik

b.    Bankacılık Faaliyetleri

c.     Zenginliğin Kökenindeki Tartışmalar

d.    Tarikatın Büyüyen Prestiji

5. Bölüm: TAPINAKÇILAR’IN SAVAŞLARI  

a.     Genel Görünüm

b.    İlk Savaş ve İlk Hezimet: Şam Saldırısı

c.     Craonlu Robert ve Omne Datum Optinum

d.    İkinci Haçlı Seferi ve Tapınakçıların Rolü

e.     Barresli Everard

f.      İlk Suçlama: “Açgözlü Tapınakçılar”

g.     Tremelaili Bernard ve Ascalon’un Fethi

h.     Büyük Üstadların En Büyüğü: Blanquefortlu Bertrand

i.       Gerilimi Besleyen Savaşlar

j.       Selahaddin Eyyübi ve Gerard de Ridefort

k.     Tarikatlar Birbirine Girince

l.       Kutsal Topraklardaki Şeytan

m.  Cresson ve Hattin’de Tapınakçıların Bozulan İmajı

n.     Tapınakçılar Acı İçinde

o.    Yeni Krallık Dönemi ve Tapınakçılar

p.    Tapınakçıların Uyarısı Dinlenmezse

q.     Kaos dönemine Tapınakçılar’dan katkı

r.      Mansure Hezimeti

6. BÖLÜM:  3. HAÇLI SEFERİ VE TAPINAKÇILAR     143

a.     Guy, Büyük Üstad Gerard ve Barbossa

b.    Philippe Auguste ve Efsanevi Kral: Richard

c.     Gerard’ın Ölümü ve Sableli Robert

d.    Kıbrıs’ın Hakimi: Tapınakçılar

e.     Son Çarpışmaya Doğru

f.      Richard Tapınakçı Kılığında

7. Bölüm:  4. HAÇLI SEFERİ VE İSTANBUL’UN YAĞMALANMASI    157

a.     Genel Nedenler

b.    En Büyük Kötü ve Zara’nın Alınışı

c.     İstanbul ve Göz Kamaştıran Hazineleri

d.    Tarihin Yargıladığı

e.     En Güzel Şehir Yağmalanırken

f.      Sonuç

8. Bölüm: CATHAR SEFERİ

a.     Cathar Seferi Hangi Konuya Ait

b.    Catharlar ve Kökenleri

c.     Zerdüşt ve İsa

d.    Mani

e.     Paulusçuluk İdeolojisi ve Tarihi

f.      Bogomiller, Gnostik Kökenleri ve Aziz Paulus

g.     Cathar İnanışının Temel Dayanakları

h.     Kilise ile Çelişen Dini Yapı

i.       Sosyo-ekonomik Yapı ve İştah Uyandıran Zenginlik

j.       Savaşın Görünür Nedenleri

k.     Haçlı Mantığının Evrimi ve İlk Soykırım

l.       Tapınakçıların Saldırılardaki Etkinliği

9. Bölüm: YENİ SEFERLER ve TAPINAKÇILAR

a.     5. Haçlı Seferi ve Tapınakçılar

b.    Pelagius’un Hatası

c.     İmparator Friedrich

d.    Tapınakçılar’dan İmparator’a Ret

e.     İç Savaşın Ortasında Direncin Simgesi: Tapınakçılar

f.      Büyük Üstad Perigordlu Armand

g.     Kutsal Topraklarda Son Nefese Doğru

h.     Mısır’ı İstila Hayali

i.       Tapınağın Kırılan Kasası

10. Bölüm: YARGILANMA ÖNCESİ HUZURSUZLUK

a.     Tapınakçılar Suçlanıyor

b.    Savaşçı keşiş mantığının sorgusu

c.     Tapınak’ın Gizlilik Eğilimi ve Zenginlik

d.    Mali Düzen

e.     Eşcinsellik Sorgusu ve Müslümanlar ile İlişki

f.      Suçluların Kabulü ve Kutsal Toprakların Yitirilmesi

11. Bölüm: SON KALELERİN DÜŞÜŞÜ SÜRECİNDE  TAPINAKÇILAR

a.     Birbirine Düşen Kardeşler

b.    Denge Bozuluyor: Moğol Saldırısı

c.     Büyük Üstad’ın Müdahalesi

d.    Ayn-Calut ve Baybars

e.     Hacı, Safed ve Gaston’ta Tapınak Direnişi

f.      Son Haçlı Seferi, Son Hayal Kırıklığı

g.     En Çok Tartışılan Üstad: Guillaume de Beaujeu

h.     Tapınakçılar Güven Kaybediyor

i.       Tapınakçıların Görkemli Direnişi

12. Bölüm: YARGILANMA VE ACI SON

a.     En Tartışmalı Davaya Doğru

b.    Kral Borç Batağında

c.     Philippe’nin Gücü

d.    Kilisenin Kaybolan Prestiji ve Yeni Haçlı Seferi Planı

e.     Tutuklanma Öncesi Genel Görüşler

f.      Yasadışı Tutuklama ve İğrenç Suçlar

g.     Şeytani Simge: Baphomet

h.     İşkence Altında Alınan İtiraflar

i.       Tapınakçılar İtiraflarını Reddediyor

j.       Clemens’e Tehdit

k.     Tapınakçıların En Büyük Hatası ve Molay’ın Çabası

l.       Tapınakçılar Direniyor: Bolognalı Pierre

m.  Tapınakçılar Yakılıyor

n.     Vox in Exelso ve Molay’ın Görkemli Ölümü

Sonuç

Kaynakça

 

 
Başa dön

   

Önsöz

Yaygın olarak Tapınak Şövalyeleri ismiyle bilinen, “Süleyman Tapınağı’nın ve İsa Mesih’in Yoksul Şövalyeleri Tarikatı” için, tüm insanlık tarihinin en çok tartışılan, üzerinde en çok spekülasyon yapılan ve gerçek ile yalanın, doğru ile yanlışın, kurgu ile realitenin birbirinin içine girerek “bir bütün olarak anlaşılması neredeyse imkansız” hale getirilmiş “örgütü” sıfatını kullanmak sanırız yanlış olmaz. Üzerinde alabildiğine çok söz söylenmiş, kütüphaneler dolusu kitaplar yazılmış, saatlerce dersler verilmiş bir konu olarak şövalyelerin tarihi, bu haliyle hatalı olarak “zengin bir literatüre” sahipmiş gibi gözükür. Oysa gerçek olan, tarih, din, siyaset bilimi, sosyoloji ve gizli bilimler gibi çok sayıda disipline ait olan, bu nitelikleriyle “öznel, keyfi ve spekülatif” çıkarımlara alabildiğine açık olan bu yapının, kısır, bilinen tarihsel gerçeklerle desteklenmemiş ya da onlar tarafından doğrulanması imkansız olan, “bir yığın yararsız, anlamsız, saçma ve gerçekdışı” söz ve sayfa yığınıyla oluşturulmuş olduğudur. Burada büyük bir sapma vardır ve buradaki anahtar nokta, “Tarikat”ı konu edinmiş tarihçinin ideolojisi ve bir bütün olarak hayat görüşünü, hırsları, beğenileri, değerleri ve bir bütün olarak perspektifini biçimleyebilen önyargılarıdır. Bu açıdan ansızın önümüzde, geçmiş ve günümüzdeki her kötülüğün altında yatan ucubeler abidesi, acımasız katiller ve değerden yoksunlar sınıfı, kovuşturulmuş suçluların sığınağı, sapkınlığın merkezi haline gelmiş bir örgüt belirir. Her olumsuzluk onlardandır, şeytanın cisimleşmiş halidir Tapınakçılar. Bu da yetmezmiş gibi, toplumların ilerleyiş yasalarının, sosyo-ekonomik koşulların çağı ilerleten dayatılarının hiçe sayıldığı, içi boş, yanlış, ideolojik, sakat bir tarih anlayışının özneleri olarak, siz nereden ve nasıl çıktığını anlamasanız da cisimleşiverir. Ansızın Protestanlık hareketini ve Avrupa’yı yıkıma sürükleyen savaşları doğuran, Fransız ihtilalini bir başına tertipleyen, Amerika’yı keşfederek kızılderili katliamlarını yöneten, Arap topraklarındaki İsrail zulmünün arka planındaki zengin, güçlü yöneticiler takımı olarak ortaya çıkarlar onlar. Umberto Eco’nun kurgusal romanı Foucault Sarkacı’nı, tarihsel bir yapıt içinde “kaynak” olarak kullanan yazarların cür’reti bir tarafa, bu eylemin özneleri, ironik olarak bu başarılı romanın kahramanlarından birisinin belirttiği, önemli olanın Tapınakçılar’ın tarihini anlamak değil, onu yeniden yaratmak olduğu yönündeki bildiriminin paralelinde, böylesi bir eylemin içine dahil olduklarını akıllarına bile getirmezler.

Tarih disiplininin konusu olarak Tapınakçılar, ancak bu ayıklamanın sağlıklı olarak yapılabilmesi durumunda mümkün ve olanaklıdır. Şövalyeler hakkında bilinen tarihsel gerçeklerin sınırlı oluşu aslında bu tip bir başıboşluğun zemininin oluşmasında büyük bir rol oynamışsa da, doğru bir tavır tarih bilimine duyulması gereken saygının bir ifadesi olarak, sınırlı da olsa bu gerçeklikten yararlanmayı zorunlu kılar. Kuşkusuz “tarihçinin spekülasyon hakkı” saklıdır ve önemlidir ama, bilim adamının ciddiyeti bu spekülasyonun “bilinen gerçeklerden” hareket etmesini dayatır. Elinizdeki kitap, Tapınak Şövalyeleri Tarikatı’nı, tarikatın sorunlarını, önemli kişi ve olaylarını “tarihsel olarak bilinenler” ışığında, en doğru şekliyle toparlamak amacını taşımaktadır. Bu noktada yapılan ideolojik ve önyargılı yorumların deşifresi önemli bir dönemeçtir. Bu haliyle, konuyla ilgili olarak ülkemizde yayınlanan kitapların “bilimsel veriler ışığında eleştirisi”, okurun, karşı perspektifin fikirlerinden de haberdar olarak konuya “daha güçlü ve sağlıklı” katılımını sağlayacaktır.

Tapınak Şövalyeleri, Haçlı Seferleri Tarihi içinde “kısmi bir bölümdür”. Dünyada ve ülkemizde, Haçlı Seferleriyle ilgili çok sayıda kaynak, söz konusu süreci tartışmakta, dönemin sorunlarına yanıt bulmaya çalışmaktadır. Elinizdeki kitabın, ana konusu, “Haçlı Seferleri” değildir. Ancak Tapınak Şövalyeleri’nin daha iyi anlaşılabilmesi, konuyla ilgili olarak yapılan çoğu yüzeysel ve ideolojik yorumun deşifre edilebilmesi açısından Haçlı Seferleri’ne değinmenin kaçınılmaz olduğu noktalar vardır. Tarikatın özellikle Haçlı Seferleri’nin gidişatında oynadıkları rollerin, neredeyse papa ve krallar düzeyine çıktığı zamanların yoğunluğu düşünüldüğünde bu kaçınılmazlık kendini iyiden iyiye hissettirir. Nitekim, Haçlı Seferleri tarihsel bir konu olarak Tapınak Şövalyeleri’nden ayrı ve çok daha geniş bir inceleme alanına sahip olsa da, tam tersi bir saptamanın geçerliliği yok gibidir. “Tarikatın Tarihi” ancak, Haçlı Seferleri tarihinin kavram ve sorunlarıyla sağlıklı ilişki kurulabildiği taktirde anlaşılabilirdir. Bir diğer deyişle Tapınak Şövalyeleri, sıkı sıkıya Haçlı Seferleri Tarihi ile bağlıdır. Bu nedenle kitabın yapısı, bu zorunlu bağlantı düşünülerek kurulmuştur.

Elinizdeki kitabın belki de yegane iddiası “bilimselliktir”. Ancak bu, katı, dışlayışı ve yalnızca konuyla ilgili profesyonellere açık “akademik” bir yapı kurulduğu şeklinde anlaşılmamalıdır. Tam aksine, konuyla ilgili alabildiğine yanlış bilgilerle derlenmiş kitapların, kitapçı raflarındaki geçit resmi, insanların konuyla ilgili, en azından “bilimsel” kaygılardan hareket ederek oluşturulmuş bir yapıta duyduğu “ihtiyaç” göz önüne alınarak tasarlanmıştır. Ele alınan 12 bölümden her biri, konuyu yeni incelemeye başlayan herkes için açıklayıcı olmak amacıyla düzenlenmiştir. Bu arada belirtilmelidir ki “bilimsellik” iddiası, kaçınılmaz olarak “eksiksizlik” iddiasını dışlamaktadır. Konuyla ilgili her yeni bilginin, ülkemiz insanı için konunun en doğru şekilde anlaşılmasına hizmet etmesi önemli bir kazanç ve umuttur.

Başa dön

   

Teknik Bilgiler:

Sayfa: 196

Boyut: 14 x 23 cm2

ISBN: 975-92525-?-?

Kağıt: 80 gr. Lüks Kitap Kağıdı

Başa dön

   

Önerilen Satış Fiyatı? Kitabı Nereden Satın Alabilirim?

Kitabın Önerilen Satış Fiyatı 14 Milyon TL'dir.

Başa dön

 

     Tel: +90-212-527 52 96          Faks: +90-212-527 52 97    e-Posta: admin@toroslu.com.tr      Son Güncelleme:  03 Aralık 2019, Salı  
     Copyright © 2003-2019  [Toroslu Kitaplığı]. Tescilli markadır. Tüm haklar saklıdır.