Toroslu Kitaplığı

     geçmişten günümüze gelen birikim...

kitaplarımızın tedariğini için

www.tdk.com.tr/Toroslu-Kitapligi

 

Dil Kitapları

Felsefe Kitapları

İnceleme Kitapları

Şiir Kitapları

İlköğretim Kitapları

Yaratıcı Okuma Dizisi

Üniversite Kitapları

Üç Nokta Dergisi Kitapları

Hobi-Spor Kitapları

Aile Sağlığı Kitapları

Yeni Hazırlanlar

Kitaplarımız

 

kitabınızı yayınlayalım

Kişisel Yayıncılık için...

 

İstanbul-Cağaloğlu

e-Posta:

admin@toroslu.com.tr

Tel:

 (0212) 527 52  96

Fiyat Listesi

 

 

 

 

     şiirlerle İstanbul

                          Kemal ÖZER

 

 

Arka Kapak Yazısı

Şiirlerle İstanbul kitabını  “Cumhuriyet dönemi boyunca yaşama ve ülkeye İstanbul üzerinden yöneltilmiş bakışların bir toplamı aynı zamanda. Kendi adıma olsun, okurlar adına olsun bu toplamın bir albüm işlevi görebileceğini düşünüyorum. Sayfalarını çevirdikçe, İstanbul’a ve İstanbul’la birlikte kendimize bakmamızı sağlayacak bir albüm...”  olarak tanımlıyor Kemal Özer. İstanbul tutkunları için kırk beş ozandan yetmiş üç şiiri bir araya getiren kitap; yaşamı, ozanların iç dünyalarıyla, o dünyalardaki duygu dalgalanmalarıyla dile getiriyor.


İçindekiler

Niye Şiirlerle İstanbul? / Kemal Özer /

ADI İSTANBUL OLAN

İstanbul (Vedat Türkali)

İstanbul (Niyazi Akıncıoğlu)

İstanbul (Cahit Külebi)

İstanbul (İlhan Berk)

İstanbul (Ziya Osman Saba)

İstanbul (A. Kadir)

İstanbul (Ülkü Tamer)

İstanbul (Ataol Behramoğlu)

İstanbul (İsmail Uyaroğlu)

İstanbul (Sunay Akın)

BİR SEMTİNE, BİR SOKAĞINA

İstinye (Yahya Kemal Beyatlı)

Göksu (Faruk Nafiz Çamlıbel)

Boğaz Rüyası (Necmettin Halil Onan)

Boğaziçi’nde Ayın On Dördü (Melih Cevdet Anday)

Emirgân’da Çay Saati (Attilâ İlhan)

Emirgân (Salâh Birsel)

Üsküdar (Ömer Erdem)

Yedikule’de Akşam (Cevdet Kudret)

Cibali (A. Kadir)

Balat (Behçet Aysan)

Haliç (Ömer Faruk Toprak)

Haliç (Kemal Özer)

Ada’ya Davet (Cahit Sıtkı Tarancı)

Kaşıkadası (Abdülkadir Bulut)

Güngören (Bedrettin Aykın)

Misakımillî Sokağı No. 37 (Ziya Osman Saba)

Kirazlı Mesçit Sokağı (Ataol Behramoğlu)

BİR ANITINA, BİR ALANINA

Barbaros Meydanı (Behçet Necatigil)

Haydarpaşa Garı Şiiri (İlhan Demiraslan)

Çemberlitaş Şiiri (İlhan Demiraslan)

Kapalı Çarşı (Orhan Veli Kanık)

Galata Köprüsü (Orhan Veli Kanık)

Çarşı-yı Kebir (Refik Durbaş)

Galata Köprüsü (Sunay Akın)

Dayılar Dayılanıp Yaylar Yaylandıkça (Can Yücel)

Galata Köprüsü Çekildiği Yerde Söyleniyor Kendi Kendine (Metin Demirtaş)

Galata Kulesi (Ali Asker Barut)

Kız Kulesi (Turgay Fişekçi)

BİR ANIŞTA, BİR SESLENİŞTE

Bir Başka Tepeden (Yahya Kemal Beyatlı)

Hayal Şehir (Yahya Kemal Beyatlı)

Erenköyü’nde Bahar (Yahya Kemal Beyatlı)

Anış (Oktay Rifat)

Hayatımı Düşündüm (Oktay Rifat)

İstanbul’daki (Cahit Külebi)

Bizimdi İstanbul’un Bütün Sokakları (İsmail Uyaroğlu)

Beşiktaş Tramvayı (A. Kadir)

Yerin Var mı (A. Kadir)

Ceviz Ağacı (Nâzım Hikmet)

Tuna Üstüne Söylenmiştir (Nâzım Hikmet)

İstanbul Şehri Ağlıyor (Attilâ İlhan)

Lâle Devri (Ümit Yaşar Oğuzcan)

İstanbul’u Dinliyorum (Orhan Veli Kanık)

BİR DUYGUDA, BİR TÜRKÜDE

Der Vasf-ı Sitayiş-i Stanbul (Mehmed Kemal)

Büyük Şehir (Bedri Rahmi Eyüboğlu)

İstanbul Kışa Hazırlanıyor (Necati Cumalı)

İstanbul Sen ve Hatırıma Gelenler (İlhan Berk)

İstanbul’da Akşam (İsmail Uyaroğlu)

Böyledir Akşamları İstanbul’un (Ümit Yaşar Oğuzcan)

İstanbul’a Selam (Nahit Ulvi Akgün)

İstanbul’a Hasret (Muzaffer Tayyip Uslu)

İstanbul’a Aşk (Ali Mustafa)

Peralı Yalnızlık (Bedrettin Aykın)

Garip İstanbulumun Türküsü (Ziya Osman Saba)

İstanbul Türküsü (Orhan Veli Kanık)

İstanbul Türküsü (Oktay Rifat)

BİR KAVGADA, BİR SORGUDA

Yağma (Ahmet Muhip Dıranas)

Kocakentte XV (Başaran)

İstanbul Kuşatması (Bedrettin Aykın)

Bir Tas Su (Abdülkadir Bulut)

İstanbul Ağrısı (Attilâ İlhan)

Kısmeti Kapalı Gençlik (Necati Cumalı)

Siren (Erol Çankaya)

Selam Olsun Yarının İstanbulu’na (Melisa Gürpınar)

 


    Önsöz

(...) İlk öbeği oluşturan şiirler, on ozanın İstanbul adını verdiği ürünleri bir araya getirdi. ‘Adı İstanbul Olan’ bu şiirlerden her birinin hem genel bir bakışı, hem de birbirinden değişik duyguları taşımış olmasını gözettim. Sonraki öbekler, bu bütüne ayrıntıda getirilen yaklaşımları yansıtıyor. Örneğin İstanbul’un ‘Bir Semtine, Bir Sokağı’na yazılmış şiirleri bir öbekte sunarken, onları duyguculuktan gerçekçiliğe doğru sıralamaya özen gösterdim. Yaklaşım ayrımlarını vurgulamak için de aynı semt için yazılmış değişik şiirleri yan yana getirdim. Necmettin Halil Onan’ın “Boğaz Rüyası”nı Melih Cevdet Anday’ın “Boğaziçi’nde Ayın On Dördü” şiiriyle, Attilâ İlhan’ın “Emirgân’da Çay Saati” şiirini Salâh Birsel’in “Emirgân” şiiriyle birbiri ardınca okutmak için.

İstanbul’un ‘Bir Anıtına, Bir Alanına’ yazılmış şiirler üçüncü öbeği oluşturdu. Özellikle “Kapalı Çarşı” ve “Galata Köprüsü” için yazılanlar, Orhan Veli’den günümüze doğru okunduğunda, zaman içinde bakışın nasıl değiştiği ortaya çıksın, ele alışın getirdiği ayrımlar belirginleşsin istedim. Yeni basımda bu bölüm hem (Can Yücel, Metin Demirtaş, Ali Asker Barut, Turgay Fişekçi gibi) başka ozanların, hem (Galata Kulesi, Kız Kulesi gibi) başka anıtların eklenmesiyle daha da genişledi.

İstanbul’u ‘Bir Anışta, Bir Sesleniş’te dile getiren şiirlerden oluşan dördüncü öbekte, anma ve seslenme öne çıktığı için, sıralama da hem ses, hem anlam olarak bunun altını çizmeliydi. Nitekim Yahya Kemal’in “Erenköy’ünde Bahar”ıyla Oktay Rifat’ın “Anış”ı ardı ardına gelmekle, iki ozanın aynı semtte aynı duyguyu nasıl dışa vurduklarını, seslenişteki ayrımla birlikte ortaya koydu.

İstanbul’u ‘Bir Duyguda, Bir Türküde’ yansıtan, beşinci öbeği oluşturan şiirler, İstanbul üzerinden duyguları dile getirirken, içinde yaşayanlarla dışardan gelenlerin değişik psikolojilerini su yüzüne çıkarıyor.

Son öbekte, İstanbul’a ‘Bir Kavgada, Bir Sorguda’ yönelen şiirler, bireyselden toplumsala, kırsaldan kentsele, çöküntüden yapılanmaya bir çekişmenin, bir suçlamanın odağında yer alırken, bir yandan da geleceğe ilişkin kimi ipuçları  taşıyor.

Genişletilmiş bu yeni basımda  ozan sayısı 39’dan 45’e, şiir sayısı 60’tan 73’e çıktı. Şiirleri topluca okuduğumuzda, İstanbul’un bir izlek olarak kalmadığını görüyoruz. Daha önce de vurguladığımız gibi, İstanbul yaşamdan ve ülkeden söz açmanın bir yolu, bir nedeni ya da bir sonucu. En azından şiirde ve ozanın bakışında bir arka yapı.

(...)


Teknik Bilgiler:

Sayfa: 144

Boyut: 14 x 23 cm2

ISBN: 975-6342-44-7

Kağıt: 80 gr. Lüks Kitap Kağıdı

Kitabın Önerilen Satış Fiyatı 10 TL'dir.

 

     Tel: +90-212-527 52 96          Faks: +90-212-527 52 97    e-Posta: admin@toroslu.com.tr      Son Güncelleme:  03 Aralık 2019, Salı  
     Copyright © 2003-2019  [Toroslu Kitaplığı]. Tescilli markadır. Tüm haklar saklıdır.