Toroslu Kitaplığı

     geçmişten günümüze gelen birikim...

kitaplarımızın tedariğini için

www.tdk.com.tr/Toroslu-Kitapligi

 

Dil Kitapları

Felsefe Kitapları

İnceleme Kitapları

Şiir Kitapları

İlköğretim Kitapları

Yaratıcı Okuma Dizisi

Üniversite Kitapları

Üç Nokta Dergisi Kitapları

Hobi-Spor Kitapları

Aile Sağlığı Kitapları

Yeni Hazırlanlar

Kitaplarımız

 

kitabınızı yayınlayalım

Kişisel Yayıncılık için...

 

İstanbul-Cağaloğlu

e-Posta:

admin@toroslu.com.tr

Tel:

 (0212) 527 52  96

Fiyat Listesi

 

 

 

 

     Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi:

     Grafik Analiz Yaklaşımı - İlköğretim İkinci Kademe ve Liseler için -

     Hatiçe AKKOÇ

 

 

Arka Kapak Yazısı

Bu kitap ilköğretim ikinci kademe ve lise öğrencilerine yönelik olarak yazılmış olup bazı matematik konularının öğretimine, Grafik Analiz yazılımı yardımıyla alternatifler sunar. Teknolojik gelişmelerin ardından bilgisayar destekli matematik öğretimi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önem kazanmıştır. Bu kitap Bilgisayar Destekli Matematik Öğretiminde (BDMÖ) Grafik Analiz yaklaşımının uygulamalarını vermektedir.

Grafik Analiz yazılımı David Tall ve Piet Van Blokland tarafından programlanan Graphic Calculus orijinal yazılımından bu kitabın yazarı tarafından Türkçe’ye çevrilmiş ve Piet Van Blokland tarafından Türkçe sürümü oluşturulmuştur. Grafik Analiz yazılımının CD’si kitabın arkasında bulunmaktadır.

Kitabın öğrenci ve öğretmen için iki ayrı baskısı vardır.


İçindekiler

Yazılım CD’si ekli - Öğrenci  Çalışma Kitabı

Grafik Analiz Etkinlikleri

Grafik Analiz’e genel bir bakış

Grafik Analiz etkinlikleri

Grafik çizme

Formül bulma

Doğru

Parabol

Üstel fonksiyonlar

Trigonometrik grafikler

Değişim diyagramı

Türev

İntegral

Yakınlaş

Kaynakça
 

Yazılım CD’si ekli - Öğretmen Kitabı

Grafik analiz yaklaşımının kuramsal temelleri

Kavram tanımı ve kavram görüntüsü

Genel düzenleyici

Grafik Analiz Etkinlikleri

Grafik Analiz’e genel bir bakış

Grafik Analiz etkinlikleri

Grafik çizme

Formül bulma

Doğru

Parabol

Üstel fonksiyonlar 

Trigonometrik grafikler

Değişim diyagramı

Türev 

İntegral

Yakınlaş

Kaynakça


Önsöz

Öğrenci  Çalışma Kitabı

Bu kitap ilköğretim ikinci kademe ve lise öğrencilerine yönelik olarak yazılmış olup bazı matematik konularının öğretimine, Grafik Analiz yazılımı yardımıyla alternatifler sunar. Teknolojik gelişmelerin ardından bilgisayar destekli matematik öğretimi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önem kazanmıştır. Bu kitap Bilgisayar Destekli Matematik Öğretiminde (BDMÖ) Grafik Analiz yaklaşımının uygulamalarını vermektedir.

Grafik Analiz yazılımı David Tall ve Piet Van Blokland tarafından programlanan Graphic Calculus orijinal yazılımından bu kitabın yazarı tarafından Türkçe’ye çevrilmiş ve Piet Van Blokland tarafından Türkçe sürümü oluşturulmuştur. Grafik Analiz yazılımının CD’si kitabın arkasında bulunmaktadır.

 

Öğretmen Kitabı

Bu kitap öğretmenlere, öğretmen yetiştiren akademisyenlere, öğretmen adaylarına yönelik olarak yazılmış olup ilköğretim ikinci kademe ve lise düzeylerinde işlenen bazı matematik konularının öğretimine, Grafik Analiz yazılımı yardımıyla alternatifler sunar. Teknolojik gelişmelerin ardından bilgisayar destekli matematik öğretimi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önem kazanmıştır. Bilgisayar destekli matematik öğretimi çok geniş bir kavramdır. Baki (2002) Bilgisayar Destekli Öğretimi (BDÖ) aşağıdaki gibi tanımlar:

Öğrencinin karşılıklı etkileşim yoluyla eksiklerini ve performansını tanımasını, dönütler alarak kendi öğrenmesini kontrol altına almasını; grafik, ses, animasyon ve şekiller yardımıyla derse karşı daha ilgili olmasını sağlamak amacı ile eğitim-öğretim sürecinde, bilgisayardan yararlanma yöntemine kısaca BDÖ diyebiliriz (s. 11).

Okullarda teknolojinin varlığı kendi başına yeterli olmamaktadır. Bilgisayar destekli matematik öğretimi öğrencilerin motivasyonunu artırmaktan öteye geçmedikçe teknolojinin öğretime katkıda bulunduğu söylenemez. Bu bağlamda bu kitabın amacı Grafik Analiz yazılımını kullanarak öğretmenlere çeşitli matematik kavramlarının öğretilmesinde alternatifler sunmaktır. Kitapta sunulan bu alternatifler bu yazılımı programlayan kişilerden biri olan David Tall’un çeşitli makale ve bildirilerinde mevcuttur. Bu makale ve bildiriler kitabın sonunda kaynakça kısmından sonraki bölümde yer almaktadır. Bu fikirlerden yola çıkılarak yazar tarafından sınıf içi uygulamalara ışık tutacak ders planları ve çalışma kağıtları hazırlanmıştır.Grafik Analiz yazılımı Graphic Calculus orijinal yazılımından bu kitabın yazarı tarafından Türkçe’ye çevrilmiş ve orijinal yazılımın programlamacılarından birisi olan Piet Van Blokland tarafından Türkçe sürümü oluşturulmuştur. Grafik Analiz yazılımının CD’sini kitabın arka kısmında bulabilirsiniz.

Kitabın 1. bölümünde Grafik Analiz yazılımının öğrenmeye katkılarının kuramsal temelleri açıklanmaktadır. 2. bölümde ise Grafik Analiz yazılımında yer alan her bir etkinlik tanıtılıp bu etkinlikler kullanılarak yapılabilecek dersler için ders planları ve çalışma kağıtları sunulmuştur.


Teknik Bilgiler:

Sayfa: 80 (Öğretmen kitabı), 64 (Öğrenci kitabı)

Boyut: 16,5 x 24 cm2

ISBN: 975-6342-48-x (Öğretmen), 975-6342-47-1

Kağıt: 80 gr. 1. hamur kağıt

Cilt: Amerikan Cilt

Kitabın Önerilen Satış Fiyatı 9 TL (Öğretmen kitabı), 8 TL (Öğrenci kitabı) - CD'li

 

     Tel: +90-212-527 52 96          Faks: +90-212-527 52 97    e-Posta: admin@toroslu.com.tr      Son Güncelleme:  03 Aralık 2019, Salı  
     Copyright © 2003-2019  [Toroslu Kitaplığı]. Tescilli markadır. Tüm haklar saklıdır.