Toroslu Kitaplığı

     geçmişten günümüze gelen birikim...

kitaplarımızın tedariğini için

www.tdk.com.tr/Toroslu-Kitapligi

 

Dil Kitapları

Felsefe Kitapları

İnceleme Kitapları

Şiir Kitapları

İlköğretim Kitapları

Yaratıcı Okuma Dizisi

Üniversite Kitapları

Üç Nokta Dergisi Kitapları

Hobi-Spor Kitapları

Aile Sağlığı Kitapları

Yeni Hazırlanlar

Kitaplarımız

 

kitabınızı yayınlayalım

Kişisel Yayıncılık için...

 

İstanbul-Cağaloğlu

e-Posta:

admin@toroslu.com.tr

Tel:

 (0212) 527 52  96

Fiyat Listesi

 

 

 

 

     Küreselleşme ve İnsan Hakları

     Ferzan DURUL -  Toroslu Kitaplığı

 

 

Arka Kapak Yazısı -

İçinde yaşadığımız dünya, değişim ve gelişimin hız kazandığı, teknolojik ilerlemenin akıl almaz boyutlara geldiği, tercihlerin bile birbirine benzediği, bütün bunlara rağmen insanın unutulduğu bir mekan haline gelmiştir. Bu süreci ifade etmek için kullandığımız “küreselleşme” zaman ve mekân algılarımızı değiştirerek, kavramları birbirine yaklaştırmış, hatta karıştırmış, sınırları muğlaklaştırmıştır. Olumlu ve olumsuz etkileri ayrı ayrı ele alınsa da, insansız bir tasarım olduğu, insanın "amaç" değil "araç" kılındığı bir olgudur. Elbette ki, insanın değer kaybettiği, unutulduğu bir düzende, öznesinin "insan" olduğu, "İnsan Hakları" kavramının gelişebilmesi ne derece mümkündür? Bir diğer yandan, kaynakların  dağılımı açısından, dünya fotoğrafı incelendiğinde, en büyük insan hakkı ihlali; küreselleşme midir?

Bu kitap, küreselleşme ve insan hakları kavramının felsefi, antropolojik, ve psikolojik temelini irdeleyen ancak arka planı berraklaştırmaya çalışan, kavramlar arasında bağlantı kurmamızı sağlayan bir çalışmadır. Bütün bunların ötesinde, insanın değerine ilişkin bilginin, paylaşılmasına yönelik bir amaç taşımaktadır.

 

Başa dön

İçindekiler

Sunuş

Önsöz

1. Bölüm

Küreselleşme Nedir?

1.1. Küreselleşme Terimi/Kavramı Üzerine

1.2. Küreselleşmenin Kökeni Ve Ortaya Çıkış Nedenleri 

1.3. Genel Çizgilerle Küreselleşmenin Şimdiki Durumu Üzerine Görüşler

1.3.1. Küreselleşmenin Olumsuz Etkileri

          1.3.1.1. İnsan Dünyasına İlişkin Etkileri

a- Risk Toplumu Yaratması

b Adaletsiz Gelir Dağılımı 

c- Küreselleşmenin Tüketim Üzerindeki Etkisi

d- Kültürel Benzeşme

e- Küreselleşmenin Çevreye Etkileri

          1.3.1.2. Küreselleşmenin İnsan Psikolojisine Etkileri

          1.3.1.3. Küreselleşmenin Kavramlar Üzerindeki Etkileri

      1.3.2. Küreselleşmenin Olumlu Etkileri

 

2. Bölüm

İnsan Hakları Nedir?

2.1. İnsan Haklarının Sınıflandırılması

2.2. İnsan Haklarının Tarihsel Gelişimi

2.2.1. Eskiçağda İnsan Hakları

2.2.2. Ortaçağda İnsan Hakları

2.2.3. Yeniçağda İnsan Hakları

2.3. İnsan Haklarının Felsefi Temeli

 

3. Bölüm

Küreselleşme ve İnsan Hakları

 

Sonuç

Kaynakça

Başa dön

   

Teşekkür

İnsan ilişkilerinin mekanikleştiği, birbirimize tahammülün azaldığı, “teşekkürün” ne yazık ki lütuf sayıldığı şu günlerde, hayatımda “hediye” olarak algıladığım dostlarımı, yakınlarımı ve arkadaşlarımı düşündüğümde, aslında çok şanslı olduğumu hatırladım. Bu nedenle her birinin tek tek teşekkürü hak ettiğini düşündüm.

Akademik hayatımın devamında, bana her konuda destek olan hocam, Sayın Prof. Dr. Betül Çotuksöken’e ve bu çalışmanın vücut bulmasına zemin hazırlayan Sayın Yusuf Çotuksöken’e, doktora çalışmalarımda beni yüreklendiren, antropolojiyi bana sevdiren, kıymetli hocam Doç. Dr. Hande Birkalan Gedik’e, sonsuz teşekkürler.

İnsan sevgisini bana küçük yaşta öğreten, değeri hiçbir şekilde ölçülemeyecek olan anne ve babama, ürettiğim tüm yazıların her satırını defalarca okuyan, bu zorlu yolda beni hiç yalnız bırakmayan hayat arkadaşım Uğur’a ve kıymetli ailesine, koşulsuz sevgi ve desteklerini, görünmez bir el gibi, omzumda hissettiğim, Sayın Fatih ve Fulya Terim’e, küreselleşmenin nimetlerinden yararlanıp, insanın değerini unutmayan Sayın Ayhan Bermek’e, bu çalışmanın her aşamasına şahit olan, Karataş ailesinin tüm fertlerine, Nevin anneme ve Hatice’ye, benim için, yaşamın anlamı olan Nihan’ıma ve canım Asya’ma, benimle oldukları için teşekkürler.

İyi ki varsınız…

 

Başa dön

Teknik Bilgiler (Boyut, ISBN, Kağıt ve Cilt Türü)

Sayfa: 144

Boyut: 14 x 23 cm2

ISBN: 978-975-6342-60-2

Kağıt: 80 gr. Lüks Kitap Kağıdı

 

Başa dön

   

Kitabı Nereden Satın Alabilirim?

Kitabın Önerilen Satış Fiyatı 15 TL'dir.

 

Başa dön

 

     Tel: +90-212-527 52 96          Faks: +90-212-527 52 97    e-Posta: admin@toroslu.com.tr      Son Güncelleme:  03 Aralık 2019, Salı  
     Copyright © 2003-2019  [Toroslu Kitaplığı]. Tescilli markadır. Tüm haklar saklıdır.