Toroslu Kitaplığı

      geçmişten günümüze gelen birikim

 

Türkiye'nin İnternet Kitapçısı

 

Dil Kitapları

Felsefe Kitapları

İnceleme Kitapları

Şiir Kitapları

İlköğretim Kitapları

Yaratıcı Okuma Dizisi

Üniversite Kitapları

Üç Nokta Dergisi Kitapları

Hobi-Spor Kitapları

Aile Sağlığı Kitapları

Yeni Hazırlanlar

Kitaplarımız

 

kitabınızı yayınlayalım

Kişisel Yayıncılık için...

 

İstanbul-Cağaloğlu

e-Posta:

admin@toroslu.com

Tel:

 (212) 527 52  96

Fiyat Listesi

 

 

 

Okuyucu ve edebiyat dünyasına.

Emekli Jandarma Başçavuş şair  "Cenk Gündoğdu"nun yayınevimiz ile ilişkisi yoktur. Kamuoyuna bildirilme gereği duyulmuştur.

 

     Felsefe, Eğitim, Tarih ve İnsan Üzerine Düşünceler

   Dr. Tüten ANĞ -  Toroslu Kitaplığı

 

 

Arka Kapak Yazısı

Bu kitapta yer alan yazılarımda, felsefe, eğitim, tarih, toplum, insan vd konuları felsefi ve etik açıdan ele almaya, düşünce akrabalarımızla ortaklık kurarak irdelemeye çalıştım. Yazılardaki değerlendirmeler okurları da bu konular üzerinde düşünmeye yöneltirse, kitabın işlevini yerine getirmiş olacaktır.

Başa dön

İçindekiler

 

Önsöz

1. FELSEFE ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

1.1. Ontoloji

1.2. Ontolojinin Bazı Temel Sorunları

1.3. Antropolojik Kuramların Temel Savları

1.4. Felsefi Antropoloji Açısından Dil

1.5. Felsefi Antropoloji Açısından İnsan, Etik ve Üniversite

1.6. Felsefi Antropoloji Açısından Çağdaşlaşma

1.7. Etik Üzerine Değinmeler ve Üniversite

1.8. Hukuk ve Etik Arasındaki İlişki

1.9. David Hume’da Bilim ve Felsefede Tecrübenin Önemi

1.10. Cumhuriyet’in Felsefe Ortamına Katkıları ve Türkiye’de Felsefenin Kurumsallaşması

1.11. Mengüşoğlu Felsefesinin Temel Tutamakları

1.12. Mengüşoğlu’nun Ardından

 

2. EĞİTİM ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

2.1. Felsefi Antropoloji Açısından Eğitim ve Kültür

2.2. Eğitim Sorunlarına İlişkin Kimi Değinmeler

2.3. Öğretim Birliği Yasası Üzerine

2.4. Öğretim Birliği Yasası ve “Din  Kültürü ve Ahlak  Bilgisi” Dersi Üzerine

2.5. Sekiz Yıllık Eğitim ve Sorunlarımız

 

3. TARİH ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

3.1. Tarih ve Kategorileri

3.2. Nietzsche ve İnsanın Tarihle İlişkisi

3.3. Mengüşoğlu ve Tarihe Yeni Bir Yaklaşım

 

4. İNSAN-TOPLUM ve TOPLUMBİLİM ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

4.1. İnsan-Toplum-Toplumbilim

4.2. İnsan ve Teknik

4.3. Türkiye Penceresinden Avrupa Düşüncesi

4.4. Atatürk ve Laiklik

4.5. Bedia Akarsu ile Aydınlanma Üzerine Söyleşi

4.6. Diş Hekimliğinde Reklam ve Etik

4.7. TÜSİAD’ın Bir Ders Kitabı Projesi Üzerine

 

Başa dön

   

Önsöz

Lise yıllarında başlayan ve şimdi de devam eden felsefe çalışmalarında iki özdeyiş benim için birer yaşam ilkesi oldular. Bu özdeyişlerinden birisi Nietzsche’nin “Tarihin Yaşam İçin Yararı ve Zararı Üzerine” adlı kitabının önsözünde Goethe’nin Schiller’e yazdığı mektuptan yaptığı bir alıntıda dile gelmektedir. Goethe şöyle diyor Schiller’e: “Etkinliğimi artırmadan ya da doğrudan doğruya canlandırıp yaşamıma bir şey katmayan, yalnızca bilgi veren herşeyden nefret ediyorum”.

Diğer özdeyiş ise David Hume’da. Hume “İnsan Anlama Yetisi Üzerine Bir Soruşturma” adlı eserinde ise şöyle diyor: “Filozof olun; olun ama tüm felsefeniz içinde yine insan kalın”.

Farklı bir şekilde dile getirilmiş olsalar bile, felsefenin -bir     zamanlar dendiği gibi- fildişi kulesinden çıkmasının gerekliliği üzerine olan bu iki özdeyiş bütün felsefe okumalarımın ve çalışmalarımın ana eksenini oluşturdu.

Bunun yanı sıra Takiyettin Mengüşoğlu gibi bir hocanın öğrencisi asistanı ve meslektaşı olmanın bana kazandırdığı bir diğer bakış açısı ise felsefenin eylemlerle değerlerle, en geniş anlamda yaşamla olan birlikteliğini görebilmenin gösterebilmenin felsefe okumalarındaki yeri, önemi ve değeriydi.

Bunun gerçekleşmesinin olmazsa olmaz koşulu; kuşkusuz eğitim. İnsanın yaşamının sonuna dek süren bir eğitim. İnsanın insan olarak kendisini gerçekleştirmesi ve geliştirmesi için tüm kapıları açan bir eğitim insanı eğitim yapan bir eğitim. Bu kitapta yer alan yazılarımdaki soru ve sorunları yukarda belirttiğim temel ilkeler doğrultusunda ele almaya, irdelemeye çalıştım. Yazılarımdan bir kısmı çeşitli dergilerde yayımlandı; bir kısmı ise çeşitli toplantılarda bildiri olarak sunuldu.

(...) Ama Prof. Dr. Betül Çotuksöken olmasaydı, onun dostluğu, desteği olmasaydı yazıların bir araya gelmesi herhalde söz konusu olmazdı.

Sevgili Betül’e verdiği destek için, bugüne  kadar hiç eksilmeyen dostluğunu ve onun kendi ifadesiyle düşünce akrabalığını benimle paylaştığı için kendisine yürekten teşekkür ederim.  

Başa dön

Teknik Bilgiler (Boyut, ISBN, Kağıt ve Cilt Türü)

Sayfa: 144

Boyut: 14 x 23 cm2

ISBN: 975-6342-51-X

Kağıt: 80 gr. Lüks Kitap Kağıdı

Cilt: Amerikan Cilt

Başa dön

   

Kitabı Nereden Satın Alabilirim?

Başa dön

 

     Tel: +90-212-527 52 96          Faks: +90-212-527 52 97    e-Posta: admin@toroslu.com      Son Güncelleme:  19 Mayıs 2015, Salı  
     Copyright © 2003-2015  [Toroslu Kitaplığı]. Tüm haklar saklıdır.