toroslu kitaplığı

      

Dil Kitapları

Felsefe Kitapları

İnceleme Kitapları

Şiir Kitapları

İlköğretim Kitapları

Yaratıcı Okuma Dizisi

Üniversite Kitapları

Üç Nokta Dergisi Kitapları

Hobi-Spor Kitapları

Aile Sağlığı Kitapları

Yeni Hazırlanlar

Kitaplarımız

kitabınızı yayınlayalım

Kişisel Yayıncılık Desteği için lütfen bize yazınız.

İstanbul-Cağaloğlu

e-Posta:

admin@toroslu.com

Faks:

 (212) 527 52  97

 

Fiyat Listesi

 

Kitaplarımızı Satın Almak İçin:

 

     Dil ve Eğitimi Düşünmek

     Dilbilim, Türkçe, Yabancı Dil Öğretimi ve Eğitim Üzerine Yazılar

     

        Prof. Dr. Ahmet KOCAMAN

 

Kitap Hakkında -

Arka kapak yazısı. Bu kitapta dilbilim, Türkçe, yabancı dil öğretimi ve genel olarak eğitim konusundaki yazılar bir araya getirilmiştir. Yazar, ilkokuldan üniversiteye çeşitli eğitim basamaklarında öğrendiği, tanıklık ettiği sorunları özellikle dilbilimci gözü ile yeniden değerlendirmekte, okurlarını bu konularda düşünmeye çağırmaktadır.

Bu tartışmalarda öne çıkan temel görüş, dil-eğitim-aydınlanma arasında vazgeçilmez bağlar bulunduğu ve bu bağlantıların anlaşılması için dil konularında kişisel tutum yerine bilimsel  bakış açısının temel alınmasının gerekli olduğudur. İşte bu anlamda yazıların temel ilgi alanını dilbilim oluşturmaktadır.     

Dilbilimin iletişim ve teknoloji çağı olarak adlandırılan yüzyılımızda toplumbilimleri arasında ayrıcalıklı bir yeri vardır. Türkçeyi, eğitimi, dünyamızı, kısacası kendimizi, genel olarak insanı daha iyi anlamak için dilbilim ve dil bilimleri üzerinde daha çok düşünmemiz gerekiyor.

 

***

 

Önsöz. Bu kitapta  son 10 yılda çoğu Cumhuriyet Bilim Teknik'te (CBT), Türk Dili’nde  ve Öğretmen Dergisinde yayımlanan yazılar bir araya getirilmiştir.

Bu yazılardaki temel düşünce bilimle toplumun birbirine yaklaştırılmasıdır. ‘Bilim için bilim’ düşüncesini yadsımamakla birlikte, bilimin sonuncul amacının, insanın ve toplumun mutluluğunun sağlanması olduğunu düşünüyorum. Bunun için bilimin basite indirgenmesi gerekmez; anlaşılır kılınması, insan ve insanlığın yararına olduğunun somut olarak gösterilmesi yeterlidir.

Bu yazılarda sürekli olarak vurgulanan düşünceler  şöyle özetlenebilir: Bilim sürekli gelişmektedir, bu gelişmelerin izlenmesi, dil çalışmalarında ve eğitimde kişisel görüşlerden çok  bilimsel tutumun temel alınması bizi daha sağlıklı sonuçlara götürecektir. Öte yandan ülkemizde, sayıları az da olsa, dil devrimi ve Köy Enstitüleri örneğinde olduğu gibi, başarılı olmuş dil ve eğitim uygulamaları vardır; bu uygulamaları yok saymak, bütünüyle dışarıdan alınmış modellere bel bağlamak  akılcı bir tutum sayılamaz. Bir bakıma son yıllardaki başarısızlıklarımızın temelinde, politikanın bilime yön vermeye çalışması yanında, özellikle eğitim etkinliklerinde geçmişteki başarıların yeterince değerlendirilmemesi bulunmaktadır.

İlkokul öğretmenliğinden üniversite öğretim üyeliğine uzanan 50 yıllık deneyimlerin ışığında ülkemizde yeterli birikimin  bulunduğuna inanan birisi olarak, gizilgücümüzü yeniden harekete geçirdiğimizde, birçok sorunun çözümünde başarılı olacağımızdan hiç kuşku duymuyorum. Kitaptaki yazılar bu amaca ulaşabilmemiz için gerekenleri yeniden düşünme olanağı verebilirse amacına ulaşmış olacaktır. - Prof. Dr. Ahmet KOCAMAN

 


İçindekiler

Önsöz

DİLBİLİM

   Üniversitelerde Dilbilimin Yeri Üzerine

   Dil Devriminin 70. Yılında Öncelikleri Üzerine Düşünceler

   Metindilbilimden Deyişbilgisine

   Dil Kullanımında Doğruluk ile Yerindelik Üzerine

   Dil, Dil Devrimi ve Ötesi

 

TÜRKÇE ve YABANCI DİL ÖĞRETİMİ

   Türkçeyi Dert Etmek

   Dilbilimden Türkçe Öğretimine

   Türkçe Öğretiminde Yeni Açılımlar

   İşlevsel Dilbilgisine Doğru

   Dilbilim İlkeleri Işığında Türkçede Yazım Sorunları

   Dil Kullanım Düzlemi Üzerine Düşünceler

   Türkçe Bilim Dili Üzerine Düşünceler

   Yabancı Dil Öğretiminde Yeni Yönelimler

   Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

   Yabancı Dil Öğretiminde Nitelik Sorunu

   Çözüm: Nitelikli Dil Öğretimi

 

EĞİTİM

   Eğitim ve Bilinçlenme

   Eğitimde İşlevsellik

   Eğitimde Biçimsellikten Kurtulmak

   Eğitimde Açmazlarımız Üzerine Düşünceler

   Eğitimdeki Çıkmazın Nedenleri Üzerine

Başa dön

   

Başa dön

Teknik Bilgiler (Boyut, ISBN, Kağıt ve Cilt Türü)

Sayfa: 80

Boyut: 14 x 23 cm2

ISBN: 978-975-6342-63-3

Kağıt: 80 gr. Lüks Kitap Kağıdı

Başa dön

   

Kitabı Nereden Satın Alabilirim?

Kitabın Önerilen Satış Fiyatı 9 TL'dir.

 

     Tel: +90-212-527 52 97          Faks: +90-212-527 52 96    e-Posta: admin@toroslu.com      Son Güncelleme:  03 Mart 2014, Pazartesi  
     Copyright © 2003-2012  [Toroslu Kitaplığı]. Tüm haklar saklıdır.