toroslu kitaplığı

      

Dil Kitapları

Felsefe Kitapları

İnceleme Kitapları

Şiir Kitapları

İlköğretim Kitapları

Yaratıcı Okuma Dizisi

Üniversite Kitapları

Üç Nokta Dergisi Kitapları

Hobi-Spor Kitapları

Aile Sağlığı Kitapları

Yeni Hazırlanlar

Kitaplarımız

kitabınızı yayınlayalım

Kişisel Yayıncılık Desteği için lütfen bize yazınız.

İstanbul-Cağaloğlu

e-Posta:

admin@toroslu.com

Faks:

 (212) 527 52  97

 

Fiyat Listesi

 

Kitaplarımızı Satın Almak İçin:

 

     Çocuğunuzu Tanıyın

     - Anne, Baba ve Öğretmenin Kitabı -

        İlköğretim Çağı Çocukların Fiziksel, Sosyal, Zihinsel (Çoklu Zeka) Gelişim Özellikleri Eğitim ve İletişim İlişkileri

       

      Yahya TÜRKELİ

 

 

Arka Kapak Yazısı

Bu kitapta, ilköğretim çağındaki çocukların fiziksel, sosyal ve zihinsel (çoklu zekâ) gelişim özellikleri; eğitim ve çevresiyle olan iletişim ilişkileri ele alınmıştır. Kitabın amacı, anne-babaya veya öğretmene, çocuklarımızın büyüme aşamasındaki gelişim evrelerini tanımasında ve yönlendirmesinde yardımcı olmaktır...

Anne-baba ve öğretmenler çocukları yakından tanımak, büyüdüğünde sorunsuz, başarılı ve saygın kişilik kazanmasını canı gönülden isterler...

Kitapta ele alınan konular:

Çocuğun gelişim özellikleri

Okul ve aile ortamında destek olma

Onlara, sorumluluk kazandırma

Çoklu zekaya yönelik öğrenme

Sosyal beceriler kazandırma

Öğrenmesine yardımcı olma

Sorunların çözümünde yardımcı olma

Çocuğu zoraki disipline sokmaktan vazgeçme

Destekleyerek, özgüven kazanmalarına yardımcı olma

Yarın çok geç olmadan, çocuklarımıza bugünden daha çok sahip çıkmalıyız; onlarla yakından ilgilenmeliyiz... Onun için de bu kitabı okumalıyız.

İçindekiler

Önsöz

Giriş

Birinci Bölüm: ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ

1. FİZİKSEL GELİŞİM

A. Fiziksel Gelişim

a. Fiziksel Gelişim (06-12 yaş)

b. Fiziksel Gelişim (12-18 yaş)

          B. Cinsel Gelişim

a. Ergenlikte Görülen Davranışlar

b. Ergenlikte Normal Dışı Davranışlar

c. Dikkate Alınması Gereken Davranışlar

2. SOSYAL GELİŞİM

A. Ahlâki Gelişim

B. Kimlik Arayışı

C. Bir babanın Çocuğuna Mektubu

3 . ZİHİNSEL GELİŞİM

A. Beyin

B. Zeka

Zekanın Özellikleri

C. ÇOKLU ZEKA

a. Çoklu Zeka Kuramı

b. Çoklu Zeka Etkinlikleri

D. Duygusal Zeka

a. Duygusal Zekanın Kapsamı

b. Duygusal Zeka ve Eğitim

E. Yaratıcı Zeka

a. Geliştirme ve Etkinlikler

b. Yaratıcılığı Ölçme

4. KİŞİLİK

A. Kişilik Gelişimini Etkileyen Unsurlar

a. Kültür

b. Bilinç Düzeyi

c. Alan Bilgisi

d. Sistem ve Doğa

     B. Kişilik ve Güven Duygusu

C. D. Nolte’nin Kişilik Gelişimine İlişkin Sözleri

5. FARKLI ÇOCUKLAR

A. Üstün Zekalı Çocuklar

a. Gelişim Özellikleri

b. Eğitimleri

c. Başarılarını Etkileyen Unsurlar

B. Üstün Yetenekli Çocuklar

a. Gelişim Özellikleri

b. Eğitimleri

c. Başarılarını Etkileyen Unsurlar

C. Dikkat Ve Öğrenme Bozukluğu Olan Çocuklar

A. Dikkat Ve Öğrenme Bozukluğu

B. Yapılacak Etkinlikler

D. Hiperaktif Çocuklar

A. Görülen Davranışlar

B. Yapılacak Etkinlikler

İkinci Bölüm: İLETİŞİM İLİŞKİLERİ

1. İLETİŞİM

2. İLETİŞİM KURMANIN YOLLARI

A. Endişeler

B. Ödül

C. Disiplin ve Ceza

a. Cezayı Hafifletmenin Yolları

b. Baskı ve Şiddet

c. Öneriler

d. Çatışma

e. Uzlaşma

D. Geribildirim

E. Beden-Dili Ve İletişim

F. Resim Ve İletişim

3. İLETİŞİM HATALARI

A. Emir Verme

B. Korkutma

C. Ahlak Dersi Verme

D. Nutuk Çekme

E. Eleştirme

F. Aşırı Övgü

G. Ad Takma

I. Sözünde Durmama

İ. Sen Dili

 

4. İLİŞKİLER

A. Düşünce

a. Düşünceyi Besleme

b. Düşünceyi Yansıtma

c. Olumlu ve Olumsuz Düşünce

B. Dil

Dili Etkin Kullanma

C. Taklit Ve Model Alma

a. Strateji Belirleme

b. Mükemmelliği Yakalama

c. Vizyon Belirleme

d. Güven Ortamı Sağlama

5. DEMOKRATİK İLİŞKİLER KURMA

A. İlişkileri Geliştirme

a. Sorumluluk Kazandırma.

b. Destekleyerek Özgüven Kazandırma

c. Eleştiriden Vazgeçme

d. Sorunlarını Belirleme

e. Etkinliklere Katılma

C. Gözden Kaçanlar

a. Konuşmayı Önemseme

b. İlgisizlik

c. Zihinsel Yorgunluk

d. Önyargı

e. Sorunu Taşıma

f. Yersiz İstekler ve Pişmanlık İçeren Sözler

Üçüncü Bölüm: EĞİTİM

1. EĞİTİM

A. Program

a. Eğitim Programı

b. Öğretim Programı

c. Ders Programı

     B. Disiplinler Arası Yaklaşım

C. Öğrenme

D. Öğrenmeyi Etkileyen Unsurlar.

a. İlgi

b. Güdüleme

c. Deneyim

E. Öğrenci Merkezli Öğrenme

a. Demokratik Katılım

b. Etkileme

c. Değişkenlik

F. Öğrenmede Sınırını Zorlama

2. ÖĞRETİM

A. Öğretim Yöntemleri

a. İşbirliğine Dayalı Öğretim

b. Buluş Yoluyla Öğretim

c. Sunuş Yoluyla Öğretim

B. Öğretim Teknikleri

a. Problem Çözme Tekniği

b. Drama Tekniği

c. Teknoloji ve İnternet Kullanımı

C. Öğrenmeyi Etkileyen Unsurlar

a. Ders Çalışma Ortamı

b. Çalışma Planı

c. İzleme

Dördüncü Bölüm: KUCAKLAMA VE BAŞARI

1. KUCAKLAMA

A. Sevgi

B. Hoşgörü

C. Zaman Ayırma

2. BAŞARI

A. Başarıyı Artırmanın Yolları

a. Planlı ve Düzenli Çalışma

b. Ders Çalışma Saatleri

c. Sorunla İlgilenme

d. Dinleme ve İzleme

e. Sağlıklı Beslenme

f. Düzenli Giyim

g. Toplantılara Katılma

h. Oyun ve Arkadaş İlişkiler

ı. Eleştiriden Kaçınma

i. Kitap Seçme ve Okuma Alışanlığı

B. Son Sözler

Kaynakça


   

Önsöz

Çocuk!

Bu sözcük herkeste farklı bir anlamı çağrıştırır. Kimi için çocuk candır, kandır, annenin içinden kopup gelen bir parçadır; babanın sevgi yumağıdır. Kimi için çocuk gelecektir, ümittir. Kimi için de; çocuk, toplumların ileriye dönük büyüyüp ve gelişen bir tohum, bir tomurcuk, bir çiçek, bin güzellik ve umut kaynağı ve yarınımızın temsilcileridir.

Çocuk başta; anne, baba ve öğretmenler olmak üzere herkesi ilgilendirmektedir. Çocuklar varlığımız, geleceğimizin temsilcileridir. Bugünü ve yaşam sevincini içimizde her ne kadar duyumsayarak yaşasak bile, çocuğumuzu ve bütün çocukları aklımızdan çıkarmamız olanaksızdır.

(...)

Kitapta yer alan öncelikler; çocuğun gelişim özellikleri, iletişim ilişkileri, eğitim-öğretim ve başarılı olabilmeyi; ‘niçin ve neden’ soruları yerine ‘nasıl’ olmalı sorusuna yanıtlamaya yönelik bilgiler içermektedir.

Kitapta yer alan tüm kayıt, görüş ve uygulama örnekleri insanlığın ortak mirasıdır. Kitabın oluşumunda bugüne kadar çocuk ve yetişkin eğitimine emek verilmiş, yerli ve yabancı popüler bilim adamları ve eğitimcilerin çeşitli eserlerinden ve internet ortamındaki bilgilerden yararlandım, emeği geçen herkesi şükranla anıyorum. Bunların dışında bir baba ve dede olmanın verdiği sorumlulukla birlikte, uzun yıllar (38 yıl) eğitim yaşamım da (öğretmenlik, ilköğretim müfettişliği, şube müdürlüğü, daire başkanlığı, eğitim uzmanlığı) edindiğim deneyimleri yansıtmaya çalıştım.

(...)

Saygılarımla.

 


  

Teknik Bilgiler (Boyut, ISBN, Kağıt ve Cilt Türü)

Sayfa: 196

Boyut: 16,5 x 24 cm2

ISBN: 975-92525-?-?

Kağıt: 80 gr. Lüks Kitap Kağıdı

Cilt: Amerikan Cilt


   

Önerilen Satış Fiyatı? Kitabı Nereden Satın Alabilirim?

Kitabın Önerilen Satış Fiyatı 10 TL'dir.

 

     Tel: +90-212-527 52 97          Faks: +90-212-527 52 96    e-Posta: admin@toroslu.com      Son Güncelleme:  03 Mart 2014, Pazartesi  
     Copyright © 2003-2012  [Toroslu Kitaplığı]. Tüm haklar saklıdır.