toroslu kitaplığı

      

Dil Kitapları

Felsefe Kitapları

İnceleme Kitapları

Şiir Kitapları

İlköğretim Kitapları

Yaratıcı Okuma Dizisi

Üniversite Kitapları

Üç Nokta Dergisi Kitapları

Hobi-Spor Kitapları

Aile Sağlığı Kitapları

Yeni Hazırlanlar

Kitaplarımız

kitabınızı yayınlayalım

Kişisel Yayıncılık Desteği için lütfen bize yazınız.

İstanbul-Cağaloğlu

e-Posta:

admin@toroslu.com

Faks:

 (212) 527 52  97

 

Fiyat Listesi

 

Kitaplarımızı Satın Almak İçin:

 

     ÇIRPINIŞ / Türkçenin ve Türklerin Çırpınışı

 

      Dr. Nidai Sulhi ATMACA  -  Toroslu Kitaplığı

 

 

Arka Kapak Yazısı

Tarih geçmişi değil, geleceği okumamıza yardımcı olursa bir işe yarar. Kutsal inançların gereği olan ibadeti yedi asırdan beri, konuşmadığı ve anlamadığı bir başka yabancı ulusun diliyle yapmaya kandırılmış ve bilimin de kendi dili Türkçe ile yapılamayacağına inandırılmış olması, Türk ulusunun gelişmiş ülkeler düzeyine çıkmasına, düşünce ve yaratıcılığın açarı olan ortak dil Türkçe'nin korunmasına ve işletilmesine en büyük engeldir.

 

Anadilinin olanaklarını iyice bilmeyen, üstelik tek bir yabancı dili bile çok iyi düzeyde kullanamayan yurttaşlardan oluşan bir toplumun, bilişim toplumu düzeyine çıkmış küresel bir uygarlık aşamasında siyasal, ekinsel, ekonomik bağımsızlığını uzun süre koruyamayacağı ve bu nedenle başka ulusların dil yayılmacılığını gönüllü olarak kabul etmesi tarih boyunca sık gözlenmiş bir olaydır. Biz de bugün bunu yaşıyoruz.

 

Başa dön

 


İçindekiler

GİRİŞ

1 - Dil

2 - Dünya Dilleri

3 - Türk (Hun) Dilleri Ailesi

4 - Batı Türk Dili ve Türkçemiz

5 - Dil ve Toplum

6 - Dil ve Din

7 - Türk Dili ve Şeriat

8 - Türkçe ve Devlet Dili

9 - Yunus Emre'nin Dil Devrimi

10 -Türkçe ve Osmanlıca

11 -Türk Dili ve Basımevi

12 -Türk ve Türkçe Düşmanlığı

13 -Türk Dili -Tanzimat ve Meşrutiyet  Dönemi

14 -Türkçe'nin Cumhuriyetle  Benliğini Kazanması

15 -Türkçe İbadet (Tapınma)

16- Türk Dili Bayramı

17 -Yeni Türkçe Dil Devriminin Karşıtları

18 -Türk Dilinin Sadeleşmesi ve Zenginleştirilmesi

19 -Bilim Dili ve Türkçe

20 -Türk Tıp Dilinde  Yapılan Yanlışlıklar

21 -Türk Tıp Dili  Niçin Özleştirilmelidir?

22 -Türk Tıp Dilinin Tarihsel Gelişimi

23 -Yabancı Dil Hayranlığı

24 -Yabancı Dilden Çeviri ve Türkçe

25 -Yeni  Bilimsel ve Teknik Kavramlara Karşılık  Türkçe Terimleri Kimler Nasıl Türetir?

26 -Türk  Cumhuriyetleri ve Türkçe

27- Türk Lehçelerinden Yararlanmalıdır

28 -Türk Dili  Bilgisayar İçin En Uygun Dildir

29 -Küreselleşme ve Türkçe

30 -Yabancı Dille Eğitim ve Küreselleşme

31 -Yabancı Dil  Eğitimi

32- Avrupa Birliği ve Ulusal Dilimiz Türkçe

33 -Türkçenin Doğru ve Güzel Kullanılması

34 -Türkçeden Utananlar

35 -Dilin Öcü Uğradığı Saygısızlıkla Orantılıdır

36 -Kitle İletişim Araçları ve Türkçe

37 -Türkçe F-Klavyenin Ölümü

38 -Türkçe Harflerin Okunmasında  Kargaşa

39 -Büyük Sayıların Adları Bir Kargaşa  Daha

40 -Büyük Şehirlere Göç ve Türkçeye Etkisi

41 -Yurt Dışındaki Türklerin Türkçesi

42 -Türkçe  Eğitimi Neden Gereklidir?

43 -Türkçe ve Kürtçe

44 -Bölgesel Diller - Azınlık Özekinleri ve Ulusal Dil Türkçe

45 -Ulusal Eğitim ve Ulusal  Dil

46-Dilimiz, Ulusal Kimliğimiz Tehlikede

47 -Türkçe  Dünyada En Çok Konuşulan 7. Dildir

48 -Türk Dilinin Geliştirilmesi ve Sağlığına Kavuşturulması İçin Alınması Gereken Önlemler

 

Kaynakça

          Güncel Yaşamda Dilimize Girmekte Olan Yabancı Sözcüklerden Bazılarının Türkçe Karşılıkları

"Türkçenin Çırpınışı"  Hakkındaki Yazılar

Yazarımız

Dizin

Başa dön

   

Önsöz

1950 yılından beri Amerika'nın güdümünde geçen yarım asırlık zaman diliminde, bir taraftan Atatürk'ün devrimlerine direnen karşı devrim, diğer taraftan da anamalcı sermayenin yarattığı küreselleşmenin etkisiyle, ne yazık ki bu ulusun yetiştirdiği yüksek eğitim görmüş okumuşlar çok sayıda İngilizce ya da Amerikanca sözcükleri, Türkçe'ye sokmakta Osmanlı'daki Enderuncular gibi gönüllü olmuşlardır. Bazıları anadilleri Türkçe'deki yetersizliklerini yarım yamalak öğrendikleri yabancı dille kapamak gösterişine kapıldılar. Yabancı dili, Türkçe'den daha iyi bilmekle böbürlendiler. Ne ayıp! Bir kişinin kendi dilini anlaşılır ve doğru kullanması, bir yabancı dili orta düzeyde bilmesinden çok daha önemlidir.

Tarih geçmişi değil, geleceği okumamıza yardımcı olursa bir işe yarar. Kutsal inançlarının gereği olan tapınmayı yedi asırdan beri , konuşamadığı ve anlamadığı bir başka yabancı ulusun diliyle yapmaya kandırılmış ve bilimin de kendi dili Türkçe ile yapılamayacağına inandırılmış olması, Türk ulusunun gelişmiş ülkeler seviyesine çıkmasına, düşünce ve yaratıcılığın açarı olan ortak dil Türkçe'nin korunmasına ve işletilmesine en büyük engeldir. Özekin(kültür) yayılmacılığının pompaladığı yabancı dil hayranlığının dilimizdeki sarkıntılıklarını görmezden gelen yönetimler uyarılara rağmen görevlerini yapmamaktadırlar. Yetmiş milyon Türk halkına günün yirmi dört saati Türkçe yayın yapan akcamların (televizyonların) adları Türkçe harfler ile ilgili Atatürk'ün devrim yasasına aykırı olarak, Amerikan abecesine göre okunurken, alışveriş ve eğlence yerlerinin adları yabancı dilden yazılırken, hiç kimseden tepki almaması ulusal duyarlılığın ve ulusal dil bilincinin yitirildiğini göstermiyor mu ?

Ulusların tözsel ve tinsel yaşayış düzeyi, dilinin düzen ve yetkinliğiyle doğru orantılıdır. Terim üretmeyen dil, bilim, sanat ve özekin dili olamayacağı gibi, örgütlenmiş bir ulusun/devletin dili de olamaz. Bir ulusun dil gururu, gelişmiş ve belli bir özekinsel, bilimsel, eğitimsel, sanatsal düzeye ulaşmış kentlinin kullandığı dilin bilincine varmış olmasıdır. Bizim bugün için bunun ayırdında olduğumuzu söylemek güçtür.

Bilimsel düşüncenin taşıyıcısı dildir. Dillerine özenen uluslar kendi bilimsel terim dizgelerini, uluslararası terim (İngilizce) kavramının dışında, kendi anadillerine uygun biçimde oluşturabilmişlerdir. Eğitimin her düzeyde halkın dilinde yapılmadığı bir ülkede, halkın dilinin devlet ve özekin dili olma niteliği de kalmaz. Anadilinin olanaklarını iyice bilmeyen, üstelik tek bir yabancı dili bile çok iyi düzeyde kullanamayan yurttaşlardan oluşan bir toplumun, bilişim toplumu düzeyine çıkmış küresel bir uygarlık aşamasında siyasal, ekinsel, ekonomik bağımsızlığını uzun süre koruyamayacağı ve bu nedenle başka ulusların dil yayılmacılığını gönüllü olarak kabul etmesi tarih boyunca sık gözlenmiş bir olaydır. Biz de bugün bunu yaşıyoruz.

Bu yapıt, güzel ve zengin dilimiz Türkçe'ye okumuşların ve yönetimin 1950'den sonra uyguladığı yanlışlıkları ve aymazlığı, güncel olarak yabancı dil sarkıntılığının nasıl zarar verdiğini sergilemek ereği ile hazırlanmıştır. Umarım bundan ders alacak ve anadilleri Türkçe'ye diyetini ödeyecekler olacaktır... Dr. Nidai Sulhi ATMACA

 

Başa dön

Teknik Bilgiler (Boyut, ISBN, Kağıt ve Cilt Türü)

Sayfa: 438

Boyut: 14 x 23 cm2

ISBN: 975-6342-14-5

Kağıt: 80 gr. Lüks enzo kitap kağıdı

Cilt: Amerikan Cilt


Önerilen Satış Fiyatı? Kitabı Nereden Satın Alabilirim?

Kitabın Önerilen Satış Fiyatı 17 YTL'dir.

     Tel: +90-212-527 52 97          Faks: +90-212-527 52 96    e-Posta: admin@toroslu.com      Son Güncelleme:  03 Mart 2014, Pazartesi  
     Copyright © 2003-2012  [Toroslu Kitaplığı]. Tüm haklar saklıdır.