toroslu kitaplığı

      

Dil Kitapları

Felsefe Kitapları

İnceleme Kitapları

Şiir Kitapları

İlköğretim Kitapları

Yaratıcı Okuma Dizisi

Üniversite Kitapları

Üç Nokta Dergisi Kitapları

Hobi-Spor Kitapları

Aile Sağlığı Kitapları

Yeni Hazırlanlar

Kitaplarımız

kitabınızı yayınlayalım

Kişisel Yayıncılık Desteği için lütfen bize yazınız.

İstanbul-Cağaloğlu

e-Posta:

admin@toroslu.com

Faks:

 (212) 527 52  97

 

Fiyat Listesi

 

Kitaplarımızı Satın Almak İçin:

 

 

 

 

 

Atatürk ve Atatürkçülük

 

Tahsin YÜCEL

Toroslu Kitaplığı

ISBN:

Sayfa Sayısı: 188

Satış Fiyatı: 10 TL

 

Satın al

Arka kapak. Bu kitap gençlerimize Atatürk’ün yaşamını ve Türk Devrimi’nin aşamalarını anlatmak amacıyla hazırlanmıştır: Atatürk’ün Yaşamı, Saltanatın Kaldırılması, Cumhuriyet Yönetiminin Kabul Edilmesi, Eğitimde Devrim, Hukuk Devrimi, Yazıda Devrim, Dil Devrimi, Ailelerin Soyad Alması, Kadınlara Eşit Haklar, Siyasette Barışçılık gibi birçok konu ele alınmıştır. Öğrencilerimiz için bir ders kitabı veya yardımcı kaynak niteliğindedir.

 

İÇİNDEKİLER

 

ATATÜRK

Kısaltmalar

Dipnot Numaraları

Birinci Bölüm: ATATÜRK’ÜN YAŞAMI

1. ÇOCUKLUĞU VE ÖĞRENİMİ

      1.1. Doğduğu Yer

      1.2. Ailesi

      1.3. Yetiştiği Sosyal Ortam

      1.4. İlkokul Öğrenciliği

             Babasının Ölümü

      1.5. Askeri Ortaokul Öğrenciliği

            Mustafa’nın Adı “Mustafa Kemal” Oluyor

      1.6. Askeri Lise Öğrenciliği

             Sıtmaya Yakalanıyor

             Gönüllü Asker Olma Girişimi

      1.7. Harp Okulu Öğrenciliği

      1.8. Harp Akademisi Öğrenciliği 

             Harp Akademisinde Gazete Çıkarma Girişimi

      1.9. Okul Arkadaşları

      1.10. 20.Yüzyılın Başında Yurdumuzun ve Ordumuzun Durumu

             M. Kemal ve Arkadaşları Tutuklanıyor

2. MUSTAFA KEMAL’İN SUBAYLIĞI

      2.1. İlk Görev Yeri (Şam)

             Vatan ve Hürriyet Derneğinin Kurulması

      2.2. Mustafa Kemal Selânik’te

      2.3. İkinci Meşrutiyet

             M. Kemal Trablusgarp Ayaklanmasını Bastırıyor

      2.4. Otuzbir Mart Olayı ve Hareket Ordusu

      2.5. Mustafa Kemal Siyasetle Uğraşmayı Bırakıyor 

             M. Kemal’in Yazdığı ve Çevirdiği Kitaplar

      2.6. Mustafa Kemal İstanbul’da

      2.7. Trablusgarp Savaşı

      2.8. Balkan Savaşları

      2.9. M. Kemal’in Sofya Askeri Ataşeliği

      2.10. Birinci Dünya Savaşı

             M. Kemal Çanakkale Savaşlarında

      2.11.  Mustafa Kemal General Oluyor

             Mustafa Kemal Ordu Komutanı

             Mustafa Kemal Veliaht Yaveri

             Mustafa Kemal Yeniden 7. Ordu Komutanı

      2.12. Birinci Dünya Savaşının Sonu

3. SİLAH BIRAKIŞMA DÖNEMİ 

      3.1. Düşmanların Yurdumuzun Bazı Yerlerini İşgale Başlaması

      3.2. Türk Halkının Düşmanlara Tepkisi

      3.3. M. Kemal Yeni Bir Türk Devleti Kurmaya Hazırlanıyor

             M. Kemal’in Samsun Yolculuğu

4. KURTULUŞ SAVAŞI (M. Kemal’in Siyasi Çalışmaları)

      4.1. M. Kemal Anadolu’da

             Kurtuluş Savaşının İlk Basamağı Olan Samsun’a Gelişi

             Amasya Genelgesi

      4.2. M. Kemal Komutanlıktan ve Askerlikten Ayrılıyor

      4.3. Kongreler Dönemi

             Erzurum Kongresi

             Sivas Kongresi

      4.4. Ulusal Kuvvetler (Kuvay-ı Milliye)

      4.5. Temsilciler Kurulunun (Heyeti Temsiliyenin) Çalışmaları

      4.6. M. Kemal Ankara’da 

            İstanbul’un İşgali

             Anadolu Ajansının Kurulması

      4.7. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılması

             1920 Yılında Ankara Şehrinin Durumu

      4.8. TBMM Hükümetine Karşı Ayaklanmalar

      4.9. Yeni Ordu Kurulması 

      4.10. Sevr Barış Antlaşması  

      4.11. Yeni Anayasa  

      4.12. Doğu Cephesinde Düşmana Saldırı

      4.13. Birinci İnönü Savaşı .

      4.14. İkinci İnönü Savaşı

      4.15. Güney Cephesi Savaşları

      4.16. Sakarya Meydan Savaşı  

      4.17. Yabancı Ülkelerle İlişkiler  

      4.18. Türk Ordusunun Saldırı Hazırlığı

      4.19. Büyük Saldırı

      4.20. Mudanya Silah Bırakışma Antlaşması 

      4.21. Kurtuluş Savaşında Ulusal Birlik ve Dayanışma

5. KURTULUŞ SAVAŞI SONRASI

      5.1. Osmanlı Devletine Son Verilmesi   

      5.2. Gazi M. Kemal’in Özel Toplantıları  

      5.3. Gazi M. Kemal’in Yurt Gezileri 

      5.4. Gazi M. Kemal’in Evlenmesi ve Annesinin Ölümü

      5.5. Lozan Barış Antlaşması  

      5.6. Gazi M. Kemal Parti Kuruyor  

      5.7. İstanbul’un İşgalden Kurtulması   

      5.8. Ankara’nın Başkent Olması  

6. GAZİ MUSTAFA KEMAL İLK CUMHURBAŞKANIMIZ

      6.1. Gazi M. Kemal’e Karşı Pusu Kurulması  

      6.2. Gazi M. Kemal’in Büyük Söylevi 

      6.3. Gazi M. Kemal’e ATATÜRK Soyadının Verilmesi

      6.4. Atatürk’ün Çocukları  

      6.5. Atatürk’ün Hastalığı  

      6.6. Hatay Sorunu  

      6.7. Atatürk’ün Mal Bağışları  

      6.8. Atatürk’ün Ölümü  

      6.9. Atatürk’ün Eserleri

İkinci Bölüm: TÜRK DEVRİMİ

             Atatürk ve Türk Devrimi

1. SALTANATIN KALDIRILMASI

2. CUMHURİYET YÖNETİMİNİN KABUL EDİLMESİ

3. HALİFELİĞİN KALDIRILMASI VE DEVLETİN LAİKLEŞTİRİLMESİ

4. EĞİTİMDE DEVRİM

      4.1. Öğretim Birliği

             Mahalle Mektepleri ve Medreseler

             İlkokul, Ortaokul ve Liseler

             Yabancı Dille Öğretim Yapan Kolejler

      4.2. Eğitimde Gelişmeler

             Öğretmen Yetiştirilmesi

      4.3. Halk Evleri

5. GİYİMDE DEVRİM

6. TEKKE, ZAVİYE VE TÜRBELERİN KAPATILMASI

7. ULUSLARARASI ÖLÇÜ BİRİMLERİNİN KABUL EDİLMESİ

            Uluslararası Takvim ve Saat Ayarının Kabul Edilmesi

             Metre ve Kilogramın Kabul Edilmesi

             Pazar Gününün Hafta Tatili Olması 

8. HUKUK DEVRİMİ 

      8.1. Yargı Birliği

      8.2. Yeni Yurttaşlar Yasası (Medeni Kanun)

9. YAZIDA DEVRİM (ABECE DEVRİMİ)   

10. ÇOK PARTİ DENEMELERİ

11. TARİH ANLAYIŞINDA DEĞİŞİKLİK

12. DİL DEVRİMİ  

13. EKONOMİDE GELİŞMELER

      13.1. Birinci Ekonomi Kongresi  

      13.2. Kapitülasyonların Kaldırılması .

      13.3. Tarımda Gelişmeler 

             Tarım Üretim Kooperatifleri

             Atatürk Orman Çiftliğinin Kuruluşu

      13.4. Sanayide Gelişmeler  

      13.5. Ulaşımda Gelişmeler   

      13.6. Ticarette Gelişmeler 

      13.7. Ekonomide Diğer Gelişmeler 

      13.8. Dengeli Ekonomik Gelişme

14. AİLELERİN SOYAD ALMASI

15. KADINLARA ERKEKLERLE EŞİT HAKLAR TANINMASI

16. DIŞ SİYASETTE BARIŞÇILIK

17. DİĞER GELİŞMELER

Üçüncü Bölüm: ATATÜRK İLKELERİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

1. CUMHURİYETÇİLİK

      1.1. Demokrasi İlkeleri

      1.2. Türkiye Cumhuriyeti ve Demokrasi

2. ULUSÇULUK

3. HALKÇILIK

4. DEVLETÇİLK

5. LAİKLİK

      5.1. Atatürk’ün  Laiklik Anlayışı

      5.2. Türkiye’de Laiklik

      5.3. Monarşi Din İşbirliği

6. DEVRİMCİLİK

Dördüncü Bölüm: ATATÜRK’ÜN KİŞİLİĞİ

1. DÜŞÜNCE YAPISININ OLUŞUMU

2. ÇOK KİTAP OKURDU

3. AKILA, BİLİME VE GERÇEĞE ÖNEM VERİRDİ

4. YURT VE ULUS SEVGİSİ

5. ÇOK YÖNLÜYDÜ

      5.1. Komutanlığı

      5.2. Yöneticiliği

      5.3. Düşünürlüğü

6. PLANLI VE  DİSİPLİNLİ ÇALIŞIRDI

7. HERKESİN ÇALIŞMASINDAN YANAYDI

8. ATATÜRK’ÜN SOFRASI BİR TARTIŞMA ORTAMIYDI

9. DOĞAYI ÇOK SEVERDİ

10. GÜZEL SANATLARA ÖNEM VERİRDİ

11. ÖVÜNMEYİ SEVMEZDİ

12. ÇEVRESİNDEKİ KİŞİLERE İYİ DAVRANIRDI

13. DEMOKRASİ YANLISIYDI

14. BARIŞSEVERDİ

15. AYDINLARA HALK ARASINDA UYUM SAĞLANMASINI İSTİYORDU

16. İLERİ GÖRÜŞLÜYDÜ

17. TUTUMLUYDU

18. BAŞKA ÜLKELERDE DE SEVİLİYORDU

KAYNAKÇA

SÖZLÜK

   

Türkiye'nin İnternet kitapçısı ---> www.tdk.com.tr    satın al

     Tel: +90-212-527 52 97          Faks: +90-212-527 52 96    e-Posta: admin@toroslu.com      Son Güncelleme:  03 Mart 2014, Pazartesi  
     Copyright © 2003-2012  [Toroslu Kitaplığı]. Tüm haklar saklıdır.