Toroslu Kitaplığı

     geçmişten günümüze gelen birikim...

kitaplarımızın tedariğini için

www.tdk.com.tr/Toroslu-Kitapligi

 

Dil Kitapları

Felsefe Kitapları

İnceleme Kitapları

Şiir Kitapları

İlköğretim Kitapları

Yaratıcı Okuma Dizisi

Üniversite Kitapları

Üç Nokta Dergisi Kitapları

Hobi-Spor Kitapları

Aile Sağlığı Kitapları

Yeni Hazırlanlar

Kitaplarımız

 

kitabınızı yayınlayalım

Kişisel Yayıncılık için...

 

İstanbul-Cağaloğlu

e-Posta:

admin@toroslu.com.tr

Tel:

 (0212) 527 52  96

Fiyat Listesi

 

 

 

 

Atatürk Şiirleri Antolojisi

Yusuf ÇOTUKSÖKEN  -  Toroslu Kitaplığı

 

İlgili diğer kitaplar:

Atatürk ve Atatürkçülük

Atatürk Diyor ki!

 

Atatürk'ü anlatan en güzel şiirler bu kitapta...


Arka Kapak Yazısı

Atatürk’ün kişiliği, devrimciliği, devlet adamlığı, düşün adamlığı, önderliği... üzerine bugüne değin binlerce şiir yazılmıştır; bundan sonra da yazılacaktır kuşkusuz. Bu şiirler giderek “Atatürk şiirleri” geleneğini de oluşturacaktır.

 Atatürk şiirleri genelde “övgü” ve “yas” üzerine odaklanmıştır. Son dönemlerde O’nu anlamaya, O’nun yaptıklarını ve yapmak istediklerini kavra(t)maya yönelik şiirler öne çıkmaya başlamıştır.

 Bilinçli ve ilgili okurlar, Atatürk’ün düşüncelerini okuyup özümsedikten  sonra, O’nun için yazılmış şiirler aracılığıyla değişik bir düşünce ve duygu dünyasına girecek, ayrıca bu şiirlerden estetik bir haz da alacaklardır.

Başa dön

İçindekiler

Önsöz 

Atatürk Şiirleri Üzerine

Alfabetik Atatürk Şiirleri

Adına Yazdığım Şiirlerden - Ethem Yazgan

Ağıt - âşık Veysel

Ağıt-Destan - Orhan Şaik Gökyay

Ağustos Şafağı - Şahinkaya Dil  

Asırlarca - Behçet Kemal Çağlar  

Atama Ağıt - Kemalettin Kamu

Atatürk - Faruk Nafız Çamlıbel  

Atatürk - Cahit Sıtkı Tarancı

Atatürk - Hasan-âli Yücel

Atatürk - Behçet Necatigil

Atatürk - İlhan Demiraslan  

Atatürk - Ahmet Köklügiller

Atatürk - Şahinkaya Dil

Atatürk - İbrahim Minnetoğlu  

Atatürk - Hasan âli Yücel

Atatürk - Yusuf Çotuksöken

Atatürk Anadolu'da - Sabahattin Kudret Aksal

Atatürk Aydınlığı - Şahinkaya Dil

Atatürk Bıraktı - Kerim Aydın Erdem

Atatürk Çağları - Şahinkaya Dil

Atatürk Deyince - Rıza Apak

Atatürk'e - Talip Apaydın  

Atatürk Gülümsedi - Talat Tekin

Atatürk İçin - Erdal Öz  

Atatürk İlkeleri - İbrahim Minnetoğlu

Atatürk Kurtuluş Savaşında - Cahit Külebi

Atatürk'ten Son Mektup - Halim Yağcıoğlu  

Atatürk'ü Duymak - Behçet Necatigil

Atatürk'üm - İbrahim Zeki Burdurlu  

Atatürk'ün Bir Saati Vardı - Melih Cevdet Anday

Atatürk'ün Buyruğu - Halim Yağcıoğlu

Atatürk'ün Öğrencilere Mektubu - Yüksel Erkekli

Atatürk'ün Unutulmaz Düşünceleri - İlhami Bekir Tez  

Atatürk'ün Vakti Çok Azdı - Nüzhet Erman

Atatürk Yolunda - Yusuf Mardin

Atatürk Yükseliş Demek - Ahmet Köklügiller  

Bayraklaşan Atatürk - Ümit Yaşar Oğuzcan

Ben Mustafa Kemal'im - Özbek İncebayraktar  

Beni Sevmek Demek - Halim Yağcıoğlu

Bir Eldir Mustafa Kemal - M. Akça  

Bir Resimde Atatürk - Sabahattin Kudret Aksal  

Bir Kuş Uçar Anıtkabir'e Doğru - Muzaffer Hacıhasanoğlu

Büyüyen Atatürk - Ahmet Köksal  

Can Yoldaşıma Mektuplar - Jülide Gülizar Ergüven

Cumhuriyetimizin 50. Yıl Marşı - Bekir Sıtkı Erdoğan

Çağrı - Orhan Şaik Gökyay

Çaldağı'nda Bir Mustafa Kemal Gecesi - Mahmut Alptekin

Dağ Başını Duman Almış - Bekir Sıtkı Erdoğan

Destan - âşık Hasan

Es Gök Gözlü, Güneş Saçlı Rüzgâr Es - Ünsal Özmen

Fikir Rüzgârı - Arif Hikmet Par

Gazi - Halide Nusret Zorlutuna

Gazi Mustafa Kemal Paşa - Turgut Uyar

Gazi Paşaya Ağıt - Turgut Uyar

Gençlik Marşı - Ali Ulvi Elöve

Gidiyor - Orhan Seyfi Orhon  

Havza Yollarında Mustafa Kemal - Ceyhun Atuf Kansu

Herşey Mustafa Kemal - Bedrettin Cömert

Hoş Geldin Safa Geldin Samsun'a - Mesut Tarcan

İstiklâl Marşı - Mehmet Akif Ersoy

İstiklal Savaşında Atatürk - Mesut Tarcan

İstiklal Savaşında Mustafa Kemal - Sabih Şendil

İşte Doğruldun, Atam - Behçet Kemal Çağlar

İşte O Atatürk - Tahsin Saraç  

Kalpaklı Süvari - Attilâ İlhan  

Kasım Rüzgârları - Mesut Tarcan

Kocatepe'de Mustafa Kemal - Mahmut Alptekin

Kuvayı Milliye Destanı'ndan - Nâzım Hikmet

Mavi Aydınlık - İlhan Geçer

Mustafa Kemal - Attilâ İlhan

Mustafa Kemal - İlhami Bekir Tez

Mustafa Kemal - Ali Püsküllüoğlu

Mustafa Kemal - Özbek İncebayraktar

Mustafa Kemal - Abdullah Rıza Ergüven

Mustafa Kemal - Sabih Şendil

Mustafa Kemal Adıyla - Hasan Şimşek

Mustafa Kemal Ateşi - Şinasi Özdenoğlu

Mustafa Kemal Destanı - Tahir Pukat

Mustafa Kemal Güneşi - Yusuf Çotuksöken

Mustafa Kemal Havası - Ceyhun Atuf Kansu

Mustafa Kemal Havza Yollarında - Abdülkadir Bulut

Mustafa Kemal Türküsü - M. Sunullah Arısoy

Mustafa Kemal'den Mektup - Oğuz Kâzım Atok

Mustafa Kemal'e Gidin Yol - Mustafa Canpolat

Mustafa Kemal'i Düşünürken - Mustafa Necat, Karaer  

Mustafa Kemal'i Düşünüyorum - Ümit Yaşar Oğuzcan   

Mustafa Kemal'i Gördüm - Mustafa Canpolat

Mustafa Kemal'in Kağnısı - Fazıl Hüsnü Dağlarca

Mustafa Kemal'in Türküsü - Yaşar Nabi Nayır

Mustafa Kemal 'in Vakti - M. Güner Demiray

Mustafa Kemaller Tükenmez - Halim Yağcıoğlu

Netsem Yolu Yok - Orhan Şaik Gökyay

Nöbetçi Millet - Behçet Kemal Çağlar

Nutuk - Talip Apaydın

On Dokuz Mayıs - İbrahim Zeki Burdurlu

On Kasım - Cahit Sıtkı Tarancı

10 Kasım - Kâmuran Yüce

On Kasım Duvarı - Abdülkadir Bulut

On Kasım Sabahı - Aydın Oy

Onuncu Yıl Marşı - B. Kemal Çağlar-F. Nafiz Çamlıbel

30 Ağustos - Ahmet Kutsi Tecer

Ölmez ki - M. Cela1 Ertugay

Örnek Atatürk'ümüz - Sadiye Akay

Resim - Behçet Necatigil

Sabah-Akşam - Doğan Naci Aksan

80. Yıl Marşı - Günseli Tıknaz

Selam - Nüzhet Erman

Sen - M. Güner Demiray

Sen Mustafa Kemal'sin - M. Güner Demiray  

Sendendir Atatürk - Suat Taşer

Sensin - Yusuf Ziya Ortaç

Türkiye Şarkısı - Salih Birsel

Uyanık Ölmek - Fazıl Hüsnü Dağlarca

Uyanık Uyku - Tarık Dursun K.

Vatan Rüzgârlarınla Dalgalandı - Özker Yaşın  

Yarı Çekilen Bayrak - Orhan Şaik Gökyay

Yaşıyorsun - Mehmet Başaran  

75. Yıl Marşı - İhsan Özkaynak

Yine Kahrolası Kasım - Osman Bolulu

Yitik Sevda - Dinçer Sümer

Yurt ve Atatürk - Celal Sahir Erozan

Yüce Atatürk - âşık İlhami Demir  

Kaynakça

Dizin

  

 

ATATÜRK ŞİİRLERİ ÜZERİNE

(...) Atatürk şiirlerinin baskın özelliği ''övgüdür''. Adına şiir yazdığınız kişi, bir devlet kurucusu, güçlü bir asker, ödün vermez bir devrimci olunca, O'nun yaptıkları karşısında duyduğunuz hayranlığı doğal olarak övgü biçiminde dile getirme gereğini duyarsınız. Türk ozanları da böyle yapmıştır. (...)

Atatürk'ün ölümü üzerine yazılan şiirler, başlangıçta belki beklentilere uygun olduğu için, ''yas'' odaklı olmuş; eski ağıt/mersiye geleneğiyle de bir bakıma ilişkilendirilmiştir. Yas şiirleri de bir süre sonra yerini, Atatürk'ü anlamaya, onun yaptıklarının hangi amaçlara dönük olduğunu kavramaya yönlendiren şiirlere bırakmıştır. 1950'li yıllardan sonra yapılan şiirlerde eski ''övgü'' ve ''yas'' niteliği hemen hemen pek az görülür.

Atatürk şiirleri iki ana kolda gelişim gösterir:

a) Atatürk'ü insan, asker, devlet adamı, siyaset adamı, düşünür, önder olarak değerlendirmeye yönelik şiirler: Bu tür şiirlerde zaman zaman onun söylev ve demeçlerinden de alıntılar yapılmıştır.

b) Atatürk'ün dünya görüşünü, devrimciliğini, kurduğu Cumhuriyeti korumak, yaşatmak ve geliştirmek için hangi bilince sahip olunması gerektiğini irdeleyen şiirler: Bu tür şiirler arasında slogan kolaycılığına düşenler de görülür. Kimi şiirlerse, gerek içeriğiyle gerek iç müziğiyle hâlâ belleklerdedir. (Örneklerinden bazılarını bu antolojide de görüp okuyacaksınız.

(...) Atatürk şiirleri, gerçekten de sayıca zengindir; belki 5-10 bin dolayındadır. Ancak ''Atatürk edebiyatı'' diye adlandırılabileceğimiz zengin bir gelenekten henüz yoksunuz. Belki, genç ozanlarımız, Atatürk'ü her yönüyle tanıdıktan ve olup bitenlerden derin bir biçimde etkilendikten sonra gözlem, izlenim, duygu, düşünce vb’yi gerçek sanat/şiir diliyle ortaya koyacaklardır. Bugün için, Atatürk edebiyatının temelleri atılmıştır denilebilir; özellikle şiir, tiyatro ve romanda bunun örneklerini sıralayabiliriz. Bu temel üzerine, bundan sonra yeni ürünlerin verilmesi gerekmektedir.

Yeni dünya düzeni ve küreselleşme olgusu karşısında ''ulus-devlet'', ''sosyal devlet'' kavram ve olgusuna dönmek durumunda kalan aydınlar, bunun kökenini  ve olumlu uygulamasını Atatürkçülükte görmeye başladılar. Aydınlar, bilim adamları, düşünürler Atatürkçülüğü, çağdaş dünyanın koşullarına göre yeniden yorumlayıp zenginleştirirken, edebiyatçılarımız da bu bağlamdaki şiirleriyle, romanlarıyla, tiyatrolarıyla hem Atatürkçülüğe hem kendi sanatlarına hem de Türk edebiyatına katkıda bulunacaklar, yeni açılımlar sağlayacaklardır.

(...)

Başa dön

   

Önsöz

Atatürk'ün yaşamı, kişiliği, savaşları, devrimleri... üzerine bugüne değin binlerce şiir yazılmıştır. Ancak bunların tümünü şiir olarak kabul etmek olanaksızdır. Çoğu manzume düzeyinde bile değildir.

Atatürk Şiirleri Antolojisi'ne alınan şiirlerin belirli bir özelliği vardır. O da, bu şiirlerin dili ve içeriği nedeniyle sevilmesi, pek çok antolojiye alınması ve Atatürk'ü anma törenlerinde sıklıkla okunmasıdır.

Antolojide şiirleri sıralarken başlıklarını dikkate aldık. Böylece okur ilk bakışta şiirin içeriğiyle ilgili ön bilgileri almış olacak.

Öğrenciler ve okur, bu şiirler aracılığıyla Atatürk'ün kişiliği, devrimleri, eserleri üzerine genel bilgiler edinebilecek, izlenimler alabilecektir. Zaten, bu kitabın da amacı, şiirler yoluyla okurda hem bir estetik tat oluşturmak hem de okura ozanların Atatürk'ü ve eserini nasıl gördüklerini göstermek ...

Binlerce şiirden seçebildiğimiz bunlar. İsteyen okur, bu konuda hazırlanmış antolojilere de bakabilir. Kitabın Kaynakça bölümünde bu antolojilerin adlarını verdik.

Şimdi sıra sizde sevgili okurlar. Size iyi okumalar ...  - Yusuf ÇOTUKSÖKEN

Başa dön

Teknik Bilgiler (Boyut, ISBN, Kağıt ve Cilt Türü)

Sayfa: 176 sayfa

Boyut: 14 x 23 cm2

ISBN: 975-6342-10-2

Kağıt: 80 gr. Lüks enzo kitap kağıdı

Cilt: Amerikan Cilt

Başa dön

   

Önerilen Satış Fiyatı? Kitabı Nereden Satın Alabilirim?

Kitabın Önerilen Satış Fiyatı 7 YTL'dir.

Başa dön

     Tel: +90-212-527 52 96          Faks: +90-212-527 52 97    e-Posta: admin@toroslu.com.tr      Son Güncelleme:  03 Aralık 2019, Salı  
     Copyright © 2003-2019  [Toroslu Kitaplığı]. Tescilli markadır. Tüm haklar saklıdır.